Tepelně izolační výrobky, tepelně technické zkoušky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti tepelně izolačních výrobků, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v záhlaví stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava

ČSN 64 5421Tepelně izolační výrobky - Stanovení nasákavosti
ČSN 72 7012-1Stavební materiály a konstrukce - Stanovení tepelného odporu
ČSN 72 7012-2Stavební materiály a konstrukce - Stanovení tepelného odporu
ČSN 72 7012-2Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN 72 7012-3Stavební materiály a konstrukce - Stanovení tepelného odporu
ČSN 72 7012-3Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN 72 7014Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN 72 7302Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN 72 7306Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN 73 2578Zateplovací systémy - Zkouška vodotěsnosti
ČSN 73 2579Zateplovací systémy - Zkouška mrazuvzdornosti
ČSN EN  12085Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů
ČSN EN  12086Stavební materiály a konstrukce - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN  12086Tepelně izolační výrobky - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN  12087Tepelně izolační výrobky - Stanovení nasákavosti
ČSN EN  12087, metoda 1A, 2AStavební materiály a konstrukce - Stanovení nasákavosti
ČSN EN  12087+A1Tepelně izolační výrobky - Stanovení nasákavosti
ČSN EN  12088Tepelně izolační výrobky - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
ČSN EN  12089Tepelně izolační výrobky - Zkouška ohybem
ČSN EN  12090Tepelně izolační výrobky - Zkouška smykem
ČSN EN  12430Tepelně izolační výrobky - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
ČSN EN  13829Pozemní stavby - Stanovení průvzdušnosti budov
ČSN EN  15632-4, čl. 6.2Tepelně izolační systémy z předizolovaného potrubí - Stanovení pevnosti ve snyku v axiálním směru
ČSN EN  1602Tepelně izolační výrobky - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN  1603Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek
ČSN EN  1603Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů a tvaru
ČSN EN  1603Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrové stability
ČSN EN  1604Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
ČSN EN  1604Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů a tvaru
ČSN EN  1605Tepelně izolační výrobky - Stanovení deformace při zatížení tlakem
ČSN EN  1606Tepelně izolační výrobky - Stanovení dotvarování tlakem
ČSN EN  1607Tepelně izolační výrobky - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
ČSN EN  1607Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
ČSN EN  1608Tepelně izolační výrobky - Stanovení pevnosti v tahu v rovině
ČSN EN  1608Tepelně izolační výrobky - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
ČSN EN  1609Stavební materiály a konstrukce - Stanovení nasákavosti
ČSN EN  1609Tepelně izolační výrobky - Stanovení nasákavosti
ČSN EN  1946-2Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN EN  253, čl. 5.2.2Tepelně izolační systémy z předizolovaného potrubí - Stanovení prodloužení při přetržení
ČSN EN  253, čl. 5.3.2Tepelně izolační systémy z předizolovaného potrubí - Stanovení obsahu pórů a vzduchových bublin
ČSN EN  253, čl. 5.4.1Tepelně izolační systémy z předizolovaného potrubí - Stanovení pevnosti ve snyku v axiálním směru
ČSN EN  253, čl. 5.4.6Tepelně izolační systémy z předizolovaného potrubí - Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN  822Tepelně izolační výrobky - Stanovení délky a šířky
ČSN EN  822Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů a tvaru
ČSN EN  823Tepelně izolační výrobky - Stanovení tloušťky
ČSN EN  823Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů a tvaru
ČSN EN  824Tepelně izolační výrobky - Stanovení pravoúhlosti
ČSN EN  824Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů a tvaru
ČSN EN  825Tepelně izolační výrobky - Stanovení rovinnosti
ČSN EN  825Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů a tvaru
ČSN EN  826Tepelně izolační výrobky - Zkouška tlakem
ČSN EN  ISO 12570Tepelně izolační výrobky - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 12430Tepelně izolační výrobky - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
ČSN EN 12431Tepelně izolační výrobky - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
ČSN EN 12664Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN EN 12667Stavební materiály a konstrukce - Stanovení tepelného odporu
ČSN EN 12667Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu
ČSN EN 12667Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN EN 12939Stavební materiály a výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti v ustáleném tepelném stavu
ČSN EN 13162, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13163, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13164, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13165, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13166, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13167, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13168, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13169, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13170, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13171, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení tepelného odporu - vodivosti, rozměrů, pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 13467Tepelně izolační výrobky - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí
ČSN EN 13470Tepelně izolační výrobky - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí
ČSN EN 13496Tepelně izolační výrobky - Stanovení machanických vlastností skleněné síťoviny
ČSN EN 13950Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Stanovení šířky
ČSN EN 13950Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Stanovení tloušťky
ČSN EN 13950Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14303, čl. 5.3Tepelně izolační výrobky - Stanovení pevnosti a nasákavosti
ČSN EN 1934Stavební dílce a výrobky - Stanovení tepelného odporu metodou ustáleného toku
ČSN EN ISO 1923Lehčené plasty - Stanovení rozměrů
ČSN EN ISO 845Lehčené plasty - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN ISO 8990Stavební materiály a konstrukce - Stanovení tepelného odporu
ČSN EN ISO 8990Stavební dílce a výrobky - Stanovení tepelného odporu metodou ustáleného toku
ETAG 004Tepelně izolační výrobky - Stanovení pevnosti a protažení výztužné vložky
ETAG 004, č. 5.1.4.1Zateplovací systémy - Stanovení soudržnosti
ETAG 004, čl. 5.1.3.1Zateplovací systémy - Stanovení nasákavosti (zkouška vzlínavosti
ETAG 004, čl. 5.1.3.1Zateplovací systémy - Stanovení nasákavosti (zkouška vzlínavosti)
ETAG 004, čl. 5.1.3.1Zateplovací systémy - Stanovení nasákavosti
ETAG 004, čl. 5.1.3.2.1Zateplovací systémy - Stanovení souboru změn po cyklickém teplotním a vlhkostním působení
ETAG 004, čl. 5.1.3.2.1Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti proti hygrotermálnímu působení
ETAG 004, čl. 5.1.3.2.2Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti izolačního systému při střídavém mrznutí a tání - simulační metoda
ETAG 004, čl. 5.1.3.2.2Zateplovací systémy - Stanovení mrazuvzdornosti
ETAG 004, čl. 5.1.3.3.1Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdého tělesa
ETAG 004, čl. 5.1.3.3.1Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti proti proražení (Perfotest)
ETAG 004, čl. 5.1.3.3.1Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti proti rázu
ETAG 004, čl. 5.1.3.3.1Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti nárazem (Perfotest)
ETAG 004, čl. 5.1.3.3.2Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdého tělesa
ETAG 004, čl. 5.1.3.4Zateplovací systémy - Stanovení ekvivalentní difúzní tloušťky
ETAG 004, čl. 5.1.4.1Zateplovací systémy - Stanovení přídržnosti k podkladu
ETAG 004, čl. 5.1.4.1.1Zateplovací systémy - Stanovení přídržnosti mezi stěrkovou hmotou výztužné vrstvy a izolačním výrobkem
ETAG 004, čl. 5.1.4.1.2Zateplovací systémy - Stanovení přídržnosti mezi lepicí hmotou a podkladem
ETAG 004, čl. 5.1.4.1.3Zateplovací systémy - Stanovení přídržnosti mezi lepicí hmotou a izolačním výrobkem
ETAG 004, čl. 5.1.4.3.1Zateplovací systémy - Zkouška odolnosti ukotvení proti protažení
ETAG 004, čl. 5.1.4.3.1Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti ukotvení proti protažení
ETAG 004, čl. 5.1.4.3.2Zateplovací systémy - Stanovení Statická zkouška pěnovým blokem
ETAG 004, čl. 5.1.4.3.2Zateplovací systémy - Zkouška pěnových bloků
ETAG 004, čl. 5.1.7.1Zateplovací systémy - Stanovení soudržnosti po stárnutí
ETAG 004, čl. 5.1.7.1.2Zateplovací systémy - Stanovení soudržnosti po stárnutí
ETAG 004, čl. 5.1.7.1.2Zateplovací systémy - Stanovení přídržnosti k podkladu
ETAG 004, čl. 5.2.4.1.2Zateplovací systémy - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky za vlhka
ETAG 004, čl. 5.5.4.1Zateplovací systémy - Stanovení tahové síly pro hodnocení náchylnosti základní vrstvy k popraskání
ETAG 004, čl. 5.6.7.1Zateplovací systémy - Stanovení pevnosti v tahu a poměrného prodloužení výztužné síťoviny
ETAG 004, čl. 5.6.7.1Zateplovací systémy - Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny
ETAG 004, čl. C.1.1.1Zateplovací systémy - Stanovení objemové hmotnosti výrobků
ETAG 004, čl. C.1.1.2Zateplovací systémy - Stanovení obsahu sušiny
ETAG 004, čl. C.1.1.3Zateplovací systémy - Stanovení popelnatosti práškových výrobků
ETAG 004, čl. C.1.2.1Zateplovací systémy - Stanovení schonosti akumulace vody
ETAG 004, čl. C.1.2.2Zateplovací systémy - Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ETAG 004, čl. C.1.3.1.2Zateplovací systémy - Stanovení smrštivosti stěrkové hmoty výztužné vrstvy
ETAG 004, čl. C.1.3.2Zateplovací systémy - Stanovení statického modulu pružnosti, pevnosti v tahu a protažení při přetržení u výrobků o tloušťce do 5 mm
ETAG 004, čl. C.3.1Zateplovací systémy - Stanovení plošné hmotnosti výztužné vložky
ETAG 004, čl. C.3.2Zateplovací systémy - Stanovení popelnatosti výztuže
ETAG 004, čl. C.3.3Zateplovací systémy - Určení velikosti ok a počet vláken výztužné vložky
ETAG 004, čl. C.3.4Zateplovací systémy - Stanovení protažení výztužné vložky
ETAG 004, čl. C.6.1Zateplovací systémy - výztužná síťovina - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti
ETAG 004, čl.C.6.1Zateplovací systémy - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti výztužné síťoviny
ETAG 004, příl. C.1.1Zateplovací systémy - Stanovení objemové hmotnosti
ETAG 004, příl. C.1.2Zateplovací systémy - Stanovení obsahu sušiny
ETAG 004, příl. C.1.3Zateplovací systémy - Stanovení popelnatosti 
ETAG 004, příl. C.3.2Zateplovací systémy - Stanovení hustoty čerstvé malty
ISO 7892Zateplovací systémy - Stanovení odolnosti proti rázu
ISO 8302Stavební materiály a konstrukce - Stanovení tepelného odporu
ÖNORM B 6122, čl. 4.4Zateplovací systémy - výztužná síťovina - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti

 

Kontaktní formulář