Žárovzdorné materiály, keramické suroviny, silikátové materiály

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti žárovzdorných materiálů, keramických surovin, silikátových materiálů, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Plzeň
Pobočka Ostrava

ČSN EN ISO 1927-6Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN ISO 1927-6Žárovzdorné výrobky - Stanovení objemové hustoty a zdánlivé pórovitosti
ČSN EN ISO 1927-6Žárovzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN ISO 1927-6Žárovzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN 72 6100Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení délkových změn
ČSN 72 6100Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení množství rozdělávací vody
ČSN 72 6100Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení pojivové schopnosti
ČSN EN 993-5Žárovzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 993-6Žárovzdorné výrobky - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN ISO 1278-1Žárovzdorné výrobky - Stanovení rozměrů
ČSN ISO 12678-2Žárovzdorné výrobky - Stanovení poškození hran a rohů, vzhledové vady
ČSN 72 1080Keramické suroviny - Stanovení vlhkosti
ČSN 72 1089Keramické suroviny - Stanovení bělosti
ČSN 72 1090Keramické suroviny - Stanovení abrazivity
ČSN 72 6031Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení délkových změn
ČSN EN 1094-1Žárovzdorné výrobky izolační vláknité - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 1094-2Žárovzdorné výrobky izolační - Stanovení klasifikační teploty
ČSN EN 1094-4Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení pórovitosti a objemové hmotnosti
ČSN EN 1094-6Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení trvalých délkových změn
ČSN EN ISO 1927-1Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení klasifikační teploty
ČSN EN ISO 1927-3Žárovzdorné materiály a výrobky - Zkoušení netvarových výrobků v dodaném stavu
ČSN EN ISO 1927-4Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení konzistence, zpracovatelnosti
ČSN EN ISO 1927-7Žárovzdorné materiály a výrobky - Zkoušky prefabrikátů - žárovzdorné výrobky netvarové
ČSN EN ISO 1927-8Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení doplňkových vlastností netvarových výrobků
ČSN EN 1457-1Komínové vložky pro suchý provoz
ČSN EN 1457-2Komínové vložky pro vlhký provoz
ČSN EN 993-1Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení pórovitosti a objemové hmotnosti
ČSN EN 993-10Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení trvalých délkových změn
ČSN EN 993-11čl. 4.1Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
ČSN EN 993-12Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení žárovzdornosti
ČSN EN 993-15Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení tepelné vodivosti
ČSN EN 993-18Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů
ČSN EN 993-19Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení teplotní roztažnosti
ČSN EN 993-2Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení hustoty
ČSN EN 993-3Žárovzdorné materiály a výrobky -Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
ČSN EN 993-4Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení propustnosti pro plyny
ČSN EN 993-7Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
ČSN EN 993-9Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení tečení v tlaku
ČSN EN ISO 16282Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení otěruvzdornosti
ČSN EN ISO 1893Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení únosnosti v žáru
ČSN EN ISO 8894-1Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu - křížové uspořádání
ČSN EN ISO 8895Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN P CEN/TS 15418, postup AŽárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení koroze taveninou
DIN 51064Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení únosnosti v žáru
DIN 51068-1Žárovzdorné materiály a výrobky - Stanovení odolnosti proti změnám teploty

Kontaktní formulář