Tmely, nátěry, povrchové úpravy

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti tmelů, nátěrů a výrobků pro povrchové úpravy, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Pobočka Technicko-inženýrské služby

ČSN EN ISO 9046Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teploty
ČSN 73 2577Povrchové úpravy - Stanovení přídržnosti k podkladu
ČSN 73 2577Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2578Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení vodotěsnosti
ČSN 73 2578Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN 73 2579Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Stanovení propustnosti vodních par malt a povrchových úprav stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení odolnosti proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2581Nátěry - Zkouška odolnosti povrchových úprav proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2581Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška odolnosti povrchových úprav proti náhlým teplotním změnám
ČSN EN 10245-1Povlaky - Stanovení rozměrů a mezních úchylek rozměrů organického povlaku
ČSN EN 1062-1, čl. 5,6Nátěry - Stanovení rychlosti pronikání vody
ČSN EN 1062-3Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1062-3Nátěry - Stanovení rychlosti pronikání vody
ČSN EN 1062-3Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Stanovení rychlosti pronikání vody
ČSN EN 1062-6Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení propustnosti oxidu uhličitého - metoda A
ČSN EN 12086Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení ekvivalentní difúzní tloušťky
ČSN EN 12617-1Nátěry - Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení lineárního smrštění
ČSN EN 12617-4Nátěry - Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení smršťování a rozpínání
ČSN EN 13451-1, příl. EPodlahové materiály - plavecké bazény - přenosné podlahy - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1348Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení přídržnosti k podkladu
ČSN EN 13529Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení - metoda bez tlaku
ČSN EN 13687-1Nátěry - Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení tepelné slučitelnosti - Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku
ČSN EN 13893Podlahové materiály - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1542Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení přídržnosti k podkladu
ČSN EN ISO 10111Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN EN ISO 10563Tmely - Stanovení změn objemu a hmotnosti
ČSN EN ISO 10563Tmely - Stanovení objemových změn tmelů
ČSN EN ISO 10590Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě
ČSN EN ISO 10591Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě
ČSN EN ISO 11432Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení
ČSN EN ISO 1461Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN EN ISO 1461, čl. 6.2.2, 6.2.3Konstrukce pro dopravní značky, protikorozní ochrana - Měření tkoušťky povrchových nátěrů a pokovení
ČSN EN ISO 1463Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN EN ISO 2409Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN EN ISO 2409Nátěry - Stanovení přilnavosti
ČSN EN ISO 2808Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN EN ISO 2808Nátěry - Stanovení tloušťky
ČSN EN ISO 2808, čl. 6.3 (metoda 12A, 12B), čl. 7Konstrukce pro dopravní značky, protikorozní ochrana - Měření tkoušťky povrchových nátěrů a pokovení
ČSN EN ISO 2812-1Nátěry - Stanovení odolnosti proti kapalinám
ČSN EN ISO 2812-1Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Stanovení odolnosti proti kapalinám
ČSN EN ISO 2812-1, metoda 2,3Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení odolnosti kapalinám
ČSN EN ISO 2812-2Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Stanovení odolnosti proti kapalinám
ČSN EN ISO 2812-4Nátěry - Stanovení odolnosti proti kapalinám
ČSN EN ISO 3882, kap. 4.2, 5.1.1Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN EN ISO 4624Nátěry - Odtrhová zkouška přilnavosti
ČSN EN ISO 4624Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Odtrhová zkouška přilnavosti
ČSN EN ISO 4628-2Nátěry - Zkoušky solnou mlhou - Korozní zkoušky v umělých atmosférách
ČSN EN ISO 4628-2Nátěry - Kontimuální kondenzace - Stanovení odolnosti proti vlhkosti
ČSN EN ISO 4628-3Nátěry - Zkoušky solnou mlhou - Korozní zkoušky v umělých atmosférách
ČSN EN ISO 4628-3Nátěry - Kontimuální kondenzace - Stanovení odolnosti proti vlhkosti
ČSN EN ISO 4628-4Nátěry - Zkoušky solnou mlhou - Korozní zkoušky v umělých atmosférách
ČSN EN ISO 4628-4Nátěry - Kontimuální kondenzace - Stanovení odolnosti proti vlhkosti
ČSN EN ISO 4628-8Nátěry - Zkoušky solnou mlhou - Korozní zkoušky v umělých atmosférách
ČSN EN ISO 4628-8Nátěry - Kontimuální kondenzace - Stanovení odolnosti proti vlhkosti
ČSN EN ISO 6270-1Nátěry - Kontimuální kondenzace - Stanovení odolnosti proti vlhkosti
ČSN EN ISO 6272-1Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku
ČSN EN ISO 6272-1Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku
ČSN EN ISO 7389Tmely - Stanovení elastického zotavení tmelů
ČSN EN ISO 7390Tmely - Stanovení stékavosti tmelů
ČSN EN ISO 7783-1Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN ISO 7783-1Nátěry - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN ISO 7783-1Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN ISO 7783-2Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN ISO 7783-2Nátěry - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN ISO 7783-2Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy - Stanovení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN ISO 8339Tmely - Stanovení tahových vlastností tmelů
ČSN EN ISO 8339, čl. 8.2Tmely - Stanovení tahových vlastností tmelů
ČSN EN ISO 8340Tmely - Stanovení tahových vlastností tmelů při udržovaném protažení
ČSN EN ISO 9227, čl. 5.2Nátěry - Zkoušky solnou mlhou - Korozní zkoušky v umělých atmosférách
ČSN ISO 2178Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
ČSN ISO 2361Organické a anorganické povlaky kovových materiálů - Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů
DIN 51097Podlahové materiály - Stanovení protikluznosti
DIN 51130Podlahové materiály - Stanovení protikluznosti
ETAG 017, čl. 5.4.5.1, 5.4.5.2, 5.4.5.3Tenkovrstvé povrchové úpravy - Stanovení odolnosti nárazem
ISO 7784-1Nátěry - Stanovení odolnosti proti oděru v přístroji TABER - ABRASER
ISO 7784-2Nátěry - Stanovení odolnosti proti oděru v přístroji TABER - ABRASER
prEN 13552, metoda B a CPodlahové materiály - Stanovení koeficientu tření
ZP č. 14-98Nátěry - Stanovení odolnosti proti oděru v přístroji TABER - ABRASER

Kontaktní formulář