Beton, betonové výrobky, přísady, vlákna do betonu

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti betonu, betonových výrobků a vláken do betonu, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Teplice
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava 
Pobočka Předměřice nad Labem

ČSN 73 1316Beton - Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti
ČSN 73 1317 (dle IP)Ztvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN 73 1318Ztvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN 73 1318Zatvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN 73 1320Zatvrdlý beton - Stanovení objemových změn . Smršťování a nabývání
ČSN 73 1321Beton - Stanovení vodotěsnosti
ČSN 73 1322Beton - Zkouška mrazuvzdornosti
ČSN 73 1322Beton - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN 73 1324Beton - Stanovení obrusnosti
ČSN 73 1325Beton - Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami
ČSN 73 1326Beton - Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a CHRL
ČSN 73 1326Beton - Zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1370Zatvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 1370Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 1373Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami (Schmidt N, L)
ČSN 73 1373Beton - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN 73 1373Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1373Zatvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 1373Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem
ČSN 73 2011Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami 
ČSN 73 2011Ztvrdlý beton - Zkoušení tvrdoměrnými metodami (Schmidt N, L)
ČSN 73 6174Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti
ČSN EN 1008, čl. 6Voda do betonu - Zkouška vody
ČSN EN 12350-2Čerstvý beton - Stanovení konzistence - zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3Čerstvý beton - Stanovení konzistence - zkouška VeBe
ČSN EN 12350-4Čerstvý beton - Stanovení konzistence - stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-4Čerstvý beton - Stanovení konzistence - stupeň zhutnění
ČSN EN 12350-5Čerstvý beton - Stanovení konzistence - zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6Čerstvý beton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 12350-7Čerstvý beton - Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN 12350-7Čerstvý beton - Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody
ČSN EN 12350-7Čerstvý beton - Stanovení obsahu vzduchu a objemové hmotnosti
ČSN EN 12390-1Ztvrdlý beton - Zkoušení tvaru a rozměrů 
ČSN EN 12390-1Ztvrdlý beton - Tvar, rozměry a jiné požadavky na tělesa a formy
ČSN EN 12390-2Ztvrdlý beton - Stanovení pevnosti v tlaku - výroba zkušebních těles
ČSN EN 12390-3Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tlaku
ČSN EN 12390-3Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tlaku vč. výroby zkušebních těles
ČSN EN 12390-3Zatvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tlaku
ČSN EN 12390-5Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti betonu v tahu ohybem
ČSN EN 12390-5Zatvrdlý beton - Zkoušení pevnosti betonu v tahu ohybem
ČSN EN 12390-5Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v tahu ohybem
ČSN EN 12390-6Ztvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v příčném tahu
ČSN EN 12390-6Zatvrdlý beton - Zkoušení pevnosti v příčném tahu
ČSN EN 12390-7Ztvrdlý beton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 12390-7Zatvrdlý beton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 12390-8Ztvrdlý beton - Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12390-8Zatvrdlý beton - Stanovení vodotěsnosti a hloubky průsaku
ČSN EN 124Poklopy a vtokové mříže - Stanovení rozměrů
ČSN EN 124Poklopy a vtokové mříže - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 12504-1Beton - Zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-1Beton v konstrukcích - vývrty - pevnost v tlaku
ČSN EN 12504-1Ztvrdlý beton - Zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2Ztvrdlý beton - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN EN 12504-2Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN EN 1338, příl. C Betonové dlažební bloky - Měření rozměrů
ČSN EN 1338, příl. DBetonové dlažební bloky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1338, příl. EBetonové dlažební bloky - Stanovení celkové nasákavosti
ČSN EN 1338, příl. FBetonové dlažební bloky - Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN 1338, příl. FBetonové dlažební bloky - Měření pevnosti v příčném tahu
ČSN EN 1338, příl. GBetonové dlažební bloky - Měření odolnosti proti obrusu
ČSN EN 1338, příl. HBetonové dlažební bloky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1338, příl. IBetonové dlažební bloky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1339, příl. C Betonové dlažební desky - Měření rozměrů
ČSN EN 1339, příl. DBetonové dlažební desky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1339, příl. DBetonové dlažební desky - dlažební desky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1339, příl. EBetonové dlažební desky - Stanovení celkové nasákavosti
ČSN EN 1339, příl. FBetonové dlažební desky - Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN 1339, příl. GBetonové dlažební desky - Měření odolnosti proti obrusu
ČSN EN 1339, příl. HBetonové dlažební desky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1339, příl. IBetonové dlažební desky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1340, příl. C Betonové obrubníky - Měření rozměrů
ČSN EN 1340, příl. DBetonové obrubníky - Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí
ČSN EN 1340, příl. EBetonové obrubníky - Stanovení celkové nasákavosti
ČSN EN 1340, příl. FBetonové obrubníky - Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN 1340, příl. GBetonové obrubníky - Měření odolnosti proti obrusu
ČSN EN 1340, příl. HBetonové obrobníky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1340, příl. HBetonové obrubníky - Měření obrusnosti metodou Böhme
ČSN EN 1340, příl. IBetonové obrubníky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13412Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti
ČSN EN 1351Pórobeton - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1353Pórobeton - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 1354Beton - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 13748-1Teracové dlaždice - Stanovení obrusnosti
ČSN EN 13748-1Teracové dlaždice - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 13748-1Teracové dlaždice - Stanovení rozměrů
ČSN EN 13748-1Teracové dlaždice - Stanovení přímosti, křivosti
ČSN EN 13748-1, čl. 5.7Teracové dlaždice - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13748-2Teracové dlaždice - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 13748-2Teracové dlaždice - Stanovení obrusnosti
ČSN EN 13748-2Teracové dlaždice - Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL
ČSN EN 13748-2Teracové dlaždice - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 13748-2Teracové dlaždice - Stanovení rozměrů
ČSN EN 13748-2Teracové dlaždice - Stanovení přímosti, křivosti
ČSN EN 13748-2, čl. 5.7Teracové dlaždice - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1433Odvodňovací žlábky - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 1433Odvodňovací žlábky - Zkoušky žlabů
ČSN EN 14630Betonové konstrukce - Stanovení hloubky karbonatace betonu fenolftaleinovou metodou
ČSN EN 14651Beton - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)
ČSN EN 14651Beton s kovovými vlákny - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 14721Beton s kovovými vlákny - Stanovení obsahu vláken v čerstvém a zatvrdlém betonu
ČSN EN 14845-1Zkušební metody pro vlákna v betonu - referenční betony
ČSN EN 14845-2Zkušební metody pro vlákna v betonu - vliv na beton
ČSN EN 1916Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1916Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1916Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení únosnosti v podélném ohybu
ČSN EN 1916, čl. 4.3, 7, příl. A,E,FTrouby a tvarovky z betonu - Stanovení vodotěsnosti, nasákavosti
ČSN EN 1916, čl. 4.3.2, 8Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení tvaru, vnějšího vzhledu a značení
ČSN EN 1916, čl. 4.3.3Trouby a tvarovky z betonu - Stanovení rozměrů a hmotnosti
ČSN EN 1916, čl. 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.3Trouby a tvarovky z betonu - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, příl. CTrouby a tvarovky z betonu - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1916, příl. ETrouby a tvarovky z betonu - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 1916, příl.CTrouby a tvarovky z betonu - Pevnostní zkoušky
ČSN EN 1917Vstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1917Vstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti ve svislém směru
ČSN EN 1917Vstupní a revizní šachty - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1917Vstupní a revizní šachty - Stanovení vodotěsnosti 
ČSN EN 1917Vstupní a revizní šachty - Zkoušky zabudovaných stupadel
ČSN EN 1917, čl. 4.2.2, 6.8Vstupní a revizní šachty - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN EN 1917, čl. 4.3Vstupní a revizní šachty - Stanovení rozměrů a hmotnosti
ČSN EN 1917, čl. 4.3.2, 8Vstupní a revizní šachty - Stanovení tvaru, vnějšího vzhledu a značení
ČSN EN 1917, čl. 4.3.3Vstupní a revizní šachty - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 1917, čl. 4.3.7, příl. EVstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti stupadel
ČSN EN 1917, čl. 4.3.8, příl. C,DVstupní a revizní šachty - Stanovení vodotěsnosti, nasákavosti
ČSN EN 1917, čl. 5.2.1, 5.2.2, 6.3Vstupní a revizní šachty - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, příl. AVstupní a revizní šachty - Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku
ČSN EN 1917, příl. A,B,EVstupní a revizní šachty - Pevnostní zkoušky
ČSN EN 1917, příl. CVstupní a revizní šachty - Stanovení vodotěsnosti 
ČSN EN 1917, příl. EVstupní a revizní šachty - Stanovení bezpečnosti stupadel
ČSN EN 480-10Přísady do betonu a malt - Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11Ztvrdlý beton - Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-2Přísady do betonu a malt - Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4Přísady do betonu a malt - Stanovení doby odluování vody z betonu
ČSN EN 480-5Přísady do betonu a malt - Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-5Přísady do betonu, malt a injektážních malt - Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-8Přísady do betonu a malt - Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 491Betonové tašky a tvarovky - Zkoušení rozměrových tolerancí, hmotnosti, mrazuvzdornosti a prosákavosti
ČSN EN 639Betonové trouby - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry, tvar, vzhled
ČSN EN 678Pórobeton - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 680Pórobeton - Stanovení smrštění při vysychání
ČSN EN 772-14Betonové tvarovky - Stanovení vlhkostních přetvoření
ČSN EN 934-5, příl. CPřísady do betonu - Stanovení soudržnosti
ČSN ISO 6784Beton - Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN ISO 6784Zatvrdlý beton - Stanovení modulu pružnosti
IP 0600T019 (ČSN 73 1316)Beton - Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti
IP 0600T020 (ČSN 73 1321)Beton - Stanovení vodotěsnosti
TKP 18Ztvrdlý beton - Stanovení hloubky průsaku tlakové vody 
TKP 18Ztvrdlý beton - Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a CHRL

Kontaktní formulář