Členství v odborných organizacích

Členství v mezinárodních a národních organizacích je významné především jako zdroj kvalitních informací, image TZÚS Praha s.p., jako instituce s vysokou odbornou reputací a v neposlední řadě z hlediska kvalitní informovanosti našich zákazníků. Členství v jednotlivých organizacích přináší zejména aktuální odborné informace, které jsou pak prostřednictvím pracovníků TZÚS Praha, s.p., předávány zákazníkům. Účast na vybraných mezinárodních jednáních, kde byl TZÚS Praha, s.p., jmenován mluvčím reprezentujícím zájmy České republiky, je částečně podporována prostřednictvím Programu rozvoje zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).


Seznam organizací, kterých je TZÚS PRAHA, s.p., členem:

ZkratkaCelý název
AAAOAsociace akreditovaných a autorizovaných organizací
AEA-ESAsociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.
 Asociace akustiky českého stavebnictví
EUROLAB-CZEUROLAB-CZ
HK ČRHospodářská komora ČR
CQSCQS, z.s.
CZGBCČeská rada pro šetrné budovy
ČBSČeská betonářská společnost
ČKSČeské kalibrační sdružení, z.s.
ČKLOPČeská komora lehkých obvodových plášťů
CSQČeská společnost pro jakost
 Koordinuj
 Národní platforma SBToolCZ
 Národní výbor ICC v České republice
 Odborná rada pro BIM
 Silikátová společnost České republiky z.s.
SZVSvaz zkušeben pro výstavbu
SCOVSpolek certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků
SCZLSdružení českých zkušeben a laboratoří
ČTP PLASTYČeská technologická platforma PLASTY

 

 


Zahraniční

ZkratkaCelý název
EOTAEuropean Organisation for Technical Assessment
 EOTA PT12 (BWR 7 - 7 základní požadavek)
IABSEInternational Association for Bridge and Structural Engineering
 EUROLAB aislbl
GNBCPRGroup of Notified Bodies for Construction Products Regulation
LCC LCAPracovní skupiny EK pro sledování nákladů na životní cyklus staveb a dopadů na životní prostředí u veřejných zakázek
UEAtcUnion Européenne pour l'Agrément technique dans la construction