Członkostwo w organizacjach branżowych

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i krajowych jest szczególnie ważne z punktu widzenia dostępu do rzetelnych informacji, wpływu na wizerunek TZÚS Praha s.p. jako instytucji mającej reputację profesjonalisty a w końcu także z punktu widzenia zapewnienia miarodajnych informacji dla naszych klientów. Członkostwo w poszczególnych organizacjach niesie za sobą przede wszystkim dostęp do aktualnych informacji fachowych, które następnie za pośrednictwem pracowników TZÚS Praha, s.p. są przekazywane naszym klientom. Uczestnictwo w wybranych międzynarodowych spotkaniach, podczas których TZÚS Praha, s.p. jest reprezentantem interesów Republiki Czeskiej, jest częściowo wspierane za pośrednictwem Programu Rozwoju Badań czeskiego urzędu ds. normalizacji (Program rozvoje zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ).

 

Wykaz organizacji, których członkiem jest TZÚS PRAGA, s.p.:

Krajowe

SkrótCała nazwa
EUROLAB-CZEurolab-CZ
CQSSdružení pro certifikaci systémů jakosti
AAAOAsociace akreditovaných a autorizovaných organizací
CACEČeská Asociace Konzultačních Inženýrů
SZVSvaz zkušeben pro výstavbu
SCOVSdružení certifikačních orgánů na výrobky
CKLOPČeská komora lehkých obvodových plášťů
CNCFČeské národní certifikační fórum
CSQČeská společnost pro jakost
ČKAITČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČKSČeské kalibrační sdružení
SIZISdružení Interoperabilita železniční infrastruktury
 Sdružení pro hračku a hru
HSTHST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika
ČBSČeská betonářská společnost
SCZLSdružení českých zkušeben a laboratoří
CZGBCČeská rada pro šetrné budovy

Zagraniczne

SkrótCała nazwa
EOTAEuropean Organisation for Technical Assessment
IABSEInternational Association for Bridge and Structural Engineering
E2BEnergy Efficient Buildings
ECTPEuropean Construction Technology Platform
ENBRIEuropean Network of Building Researche Institutes
ECI-ICEEuropean Cooperation for Information - International Certification Engineers
LCC LCAPracovní skupiny EK pro sledování nákladů na životní cyklus staveb a dopadů na životní prostředí u veřejných zakázek
RILEMRéunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages
SB AllianceSustainable Building Aliance
UEAtcUnion Européenne pour l'Agrément technique dans la construction
WFTAOWorld Federation of Technical Assessment Organisation
GNBCPRGroup of Notified Bodies for Construction Products Regulation
CIBInternational Council for Research and Innovation in Building and Construction