Członkostwo w organizacjach branżowych

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach jest ważne przede wszystkim jako źródło informacji o jakości, wizerunek TZÚS Praha s.p. jako instytucji o wysokiej renomie zawodowej i wreszcie w zakresie informacji o jakości dla naszych klientów. Członkostwo w poszczególnych organizacjach przynosi szczególnie aktualne informacje fachowe, które są następnie przekazywane klientom przez pracowników TZÚS Praha, s.p.. Udział w wybranych spotkaniach międzynarodowych, gdzie TZÚS Praha, s.p. została wyznaczona jako rzecznik reprezentujący interesy Republiki Czeskiej, jest częściowo wspierany przez Program Rozwoju Badań Urzędu Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych (ÚNMZ).