Członkostwo w organizacjach fachowych

Członkostwo w organizacjach fachowych

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i narodowych jest ważne szczególnie jako źródło informacji o wysokiej jakości, wizerunek TZÚS Praha s.p. jako instytucji z wysoką reputacją fachową i w końcu z punktu widzenia zapewnienia jakościowych informacji dla naszych klientów. Członkostwo w poszczególnych organizacjach wiąże się szczególnie z aktualnymi informacjami fachowymi, które następnie za pośrednictwem pracowników TZÚS Praga, s.p. są przekazywane klientom. Uczestnictwo w wybranych negocjacjach międzynarodowych, gdzie został  TZÚS Praga, s.p. nominowany na mówcę, reprezentującego interesy Republiki Czeskiej, jest częściowo wspierane za pośrednictwem Planu Standartyzacji – Programu Rozwoju Badań Urzędu ds normalizacji technicznej, metrologii i badań państwowych (ÚNMZ).

Wykaz organizacji, których członkiem jest TZÚS PRAGA, S.p. :

Krajowe

SkrótCała nazwa
EUROLAB-CZEurolab-CZ
CQSSdružení pro certifikaci systémů jakosti
AAAOAsociace akreditovaných a autorizovaných organizací
CACEČeská Asociace Konzultačních Inženýrů
SZVSvaz zkušeben pro výstavbu
SCOVSdružení certifikačních orgánů na výrobky
CKLOPČeská komora lehkých obvodových plášťů
CNCFČeské národní certifikační fórum
CSQČeská společnost pro jakost
ČKAITČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČKSČeské kalibrační sdružení
SIZISdružení Interoperabilita železniční infrastruktury
 Sdružení pro hračku a hru
HSTHST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika
ČBSČeská betonářská společnost
SCZLSdružení českých zkušeben a laboratoří
CZGBCČeská rada pro šetrné budovy

Zagraniczne

SkrótCała nazwa
EOTAEuropean Organisation for Technical Assessment
IABSEInternational Association for Bridge and Structural Engineering
E2BEnergy Efficient Buildings
ECTPEuropean Construction Technology Platform
ENBRIEuropean Network of Building Researche Institutes
ECI-ICEEuropean Cooperation for Information - International Certification Engineers
LCC LCAPracovní skupiny EK pro sledování nákladů na životní cyklus staveb a dopadů na životní prostředí u veřejných zakázek
RILEMRéunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages
SB AllianceSustainable Building Aliance
UEAtcUnion Européenne pour l'Agrément technique dans la construction
WFTAOWorld Federation of Technical Assessment Organisation
GNBCPRGroup of Notified Bodies for Construction Products Regulation
CIBInternational Council for Research and Innovation in Building and Construction