Novinky a aktuality

11/06/2021

První certifikát KEYMARK vydaný českým CO

25/05/2021

Betonové vodopropustné dlažební prvky pro vsakovací dlažby

24/05/2021

Modifikace zkušebního postupu hygrotermální zkoušky ETICS k ověření funkce vyztužení cementové stěrky na rozích otvorů skleněnou mřížkou