Osvědčení realizátoři ETICS a ČSN 74 6077

V této části lze nalézt informace ohledně osvědčení vydaných Úsekem certifikace systémů řízení služeb:

  1. Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy ETICS (informace o službě)
  2. Osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077 (informace o službě)

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení