Základní informace o podniku a jeho službách

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem. Je akreditovanou, autorizovanou, oznámenou i notifikovanou osobou, znaleckým ústavem.

TZÚS Praha, s.p., je:

 • oprávněn k posuzování shody jako autorizovaná osoba, oznámený subjekt a subjekt pro technické posuzování (TAB - tvorba EAD a vydávání ETA)
 • akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pro činnosti
  • certifikačního orgánu na výrobky, certifikaci systémů managementu, certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů
  • zkušebních a kalibračních laboratoří
  • inspekčního orgánu
 • autorizován pro ověřování stanovených měřidel (autorizované metrologické středisko)
 • znaleckým ústavem v oboru stavebnictví oprávněným Ministerstvem spravedlnosti

TZÚS Praha, s.p., poskytuje zejména tyto služby:

 • zkoušky, posuzování shody, ověřování vlastností a certifikace
  • stavebních výrobků pro označení CE a v národním systému ČR a Polska, certifikace pro značku Osvědčeno pro stavbu
  • výtahů, hraček, vybavení dětských hřišť, nábytku
  • emisí hluku
 • certifikace systémů managementu (QMS včetně SJ-PK, EMS, EnMS, SMBOZP)
 • měření fyzikálních faktorů (hluk, celková prašnost, denní a umělé světlení)
 • zkoušky analytické chemie a obsahu nebezpečných látek
 • inspekce výroby a dodávání betonu a výtahů
 • ověřování stanovených měřidel a kalibrační služby
 • ověřování environmentálního prohlášení o produktu - EPD
 • energetické štítky budov, energetické audity
 • hodnocení komplexní kvality budov v systému SBToolCZ
 • osvědčování odborné způsobilosti realizátorů ETICS, osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077
 • Služby pro obchod s dalšími zeměmi (partnerské vztahy v cca 40 zemích)
 • zastoupení a certifikované servisní centrum výrobků značky PROCEQ SA, Švýcarsko

Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích.

Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby dceřiných společností QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s., spolupracujících ve sdružení TZÚS GROUP(www.tzusgroup.cz).