Výzkum, vývoj, inovace, evropské projekty

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Úsek výzkumu, vývoje a inovací (VVI) zahájil svoji činnost v únoru 2005. Prvním úkolem bylo sledovat evropské normalizační a výzkumné programy a zapojovat do nich TZÚS Praha s. p., druhým pak aktivně se podílet na inovacích stavebních výrobků a technologií a navrhovat odpovídající postupy zkoušek, posouzení vhodnosti k určenému použití stavebních výrobků a sestav a hodnocení jejich vlastností s ohledem na plnění základních požadavků na stavby. Samostatně nebo ve spolupráci s organizacemi RDI se začaly postupně řešit i náročné úkoly vědeckého a aplikovaného výzkumu a vývoje.

Od roku 2006 bylo přihlášeno šest evropských projektů, z nich byly dodnes ukončeny projekt Solar Transfer, projekt EracoBuild a projekt Geocluster. Úsek VVI je aktivní v evropském výzkumném prostoru – v uplynulé době vedením CCTP (České stavební technologické platformy) dlouhodobě přispíval k aktivitám v rámci ECTP a E2BA jako NLP za ČR, byl aktivní v programech EurekaBuild I a EurekaBuild II, včetně pořádání mezinárodních workshopů a Brokerage Events v ČR, vyvíjel přímou mezinárodní spolupráci (BTI Linz, IMBIGS Warszawa), atd. Rozšíření uvedených aktivit na ostatní útvary TZÚS Praha v širším zapojení pracovníků ostatních poboček a úseků jsou nadále rozvíjeny VVI aktivity např. v rámci CZGBC, SBA, aj. Vždy je dbáno o komplexní efekt a spokojenost konkrétních klientů, pro které je takto ústav schopen zabezpečit výstupy z úplného řetězce věda – výzkum – vývoj – inovace – užití až po příslušné certifikáty anebo národní či evropská technická oprávnění.

Významnou činnost vyvíjí dlouhodobě úsek VVI v oblasti zděných a smíšených konstrukcí: je v tomto oboru dlouhodobě vedoucím pracovištěm v ČR, řídí Centrum technické normalizace, má předsednictví TNK 37 a zastupuje ČR v CEN/TC 125, CEN/TC 250 / SC 6 a SC8, jakož i v četných pracovních skupinách WG (8) a v přímém propojení na činnost v AGNB SG 10. Ředitel VVI dlouhodobě působí na ČVUT v Praze, TU v Brně a TU v Ostravě v komisích pro udělování doktorátů, má čestné členství a ocenění za přínos v rozvoji oboru ve svazech výrobců, v technické normalizaci, apod. Prakticky všechny novodobé zdicí technologie prošly v posledních deseti letech prostřednictvím zkoušek a jejich vyhodnocení přes toto pracoviště až do stavební praxe.

Od roku 2006 byla tak dodnes vyřešena celá řada velkých inovačních projektů pro 7 hlavních firem v oboru: Pichler Wells (AT), Wienerberger CP a.s., Tondach s.r.o., LIAS Vintířov k. s., HELUZ s.r.o., XELLA ČR a H+H ČR. V současnosti probíhají anebo jsou připravovány další inovační projekty. Z vyřešených projektů evropského významu uveďme alespoň novodobé technologie zdění na PUR pěnu, komplexní vývoj nových průřezů zdicích prvků s integrovanou izolací, přípravu a zavedení Eurokódu 6, včetně Národní přílohy, významné zkoušky zděných stěn a objektů na účinky seismicity opět dovedené až do úprav Národní přílohy k Eurokódu 8, řešení problematiky požární odolnosti novodobých zdicích technologií apod. Zapojení do národního i evropského pre-normativního i co-normativního výzkumu je ve vybraných oborech v plné šíři zajišťováno i nadále.

Kromě oboru zděných a smíšených konstrukcí je v návaznosti na předchozí aktivní působení ve WGs EOTA rozvíjena významně zejména poradenská činnost v oblasti navrhování a osvědčování vlastností obvodových plášťů a systémů staveb (ETICS, External thermal insulation aerated claddings, Vetures, Curtain walls, etc.) incl. its load-bearing substructures.

O mezinárodním propojení pracovníků TZÚS Praha, s. p. v oblasti VVI svědčí i kolektivní nebo individuální členství v četných národních a mezinárodních organizacích jako ENBRI, RILEM, CIB, IABSE, IMS.

Kontaktní osoby

doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EUR ING

Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Fax:
+420 541 233 303
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
Pobočka:
Úsek výzkumu vývoje a inovací