Badania, rozwój, innowacje, projekty europejskie

Działania w obszarze badań i rozwoju

Dział badań, rozwoju i innowacji (BRI) rozpoczął swoją działalność w lutym 2005 roku. Pierwszym zadaniem było śledzenie europejskich programów normalizacyjnych i badawczych i angażowanie do nich TZÚS Praha s. p., a drugim aktywne uczestniczenie w innowacjach wyrobów i technologii budowlanych oraz proponowanie odpowiednich procedur badawczych, ocena przydatności wyrobów i zestawów budowlanych do zamierzonego zastosowania oraz ocena ich właściwości w odniesieniu do spełnienia podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Samodzielnie lub przy współpracy organizacji RDI zaczęto stopniowo rozwiązywać także wymagające zadania wynikające z naukowych oraz stosowanych badań i rozwoju. 
Od roku 2006 zostało zgłoszonych 6 projektów europejskich, spośród których do dziś ukończono projekt Solar Transfer, projekt EracoBuild oraz projekt Geocluster. Dział BRI jest aktywny w europejskiej przestrzeni badawczej - w przeszłości kierując CCTP (czeska technologiczna platforma budowlana) długofalowo przyczyniał się do podejmowania aktywnych działań w ramach ECTP i E2BA jako NLP za Czechy był aktywny w programach EurekaBuild I oraz EurekaBuild II, łącznie z organizacją międzynarodowych warsztatów Brokerage Events w Czechach, rozwijał bezpośrednią współpracę międzynarodową (BTI Linz, IMBiGS Wrszawa), itp. Rozszerzanie wspomnianych działań na pozostałe działy TZÚS Praha s. p. przy większym zaangażowanie pracowników pozostałych oddziałów i działów nadal jest rozwijane w ramach działań BRI, np. w ramach CZGBC, SBA, itp. Zawsze dbamy o całościowy rezultat i zadowolenie konkretnych klientów, którym instytut w ten sposób może zapewnić informacje z całego łańcucha wiedzy – badania – rozwój – innowacja – zastosowanie aż po stosowne certyfikaty czy krajowe lub europejskie upoważnienia techniczne. 
Dział BRI od dawna rozwija znaczącą działalność w obszarze murowanych i mieszanych konstrukcji: jest w tym obszarze  wiodącym ośrodkiem roboczym w Czechach, prowadzi Centrum normalizacji technicznej, przewodniczy TNK 37 oraz reprezentuje Czechy w CEN/TC 125, CEN/TC 250, SC 6 i SC 8, a także w wielu grupach roboczych WG (8) oraz w związku z bezpośrednią działalnością w AGNB SG 10. Kierownik BRI od dawna działa na ČVUT w Pradze, TU w Brnie oraz TU w Ostrawie w komisjach ds. przyznawania doktoratów, ma honorowe członkostwa oraz nagrody w stowarzyszeniach producentów za wkład w rozwój branży, normalizacji technicznej, itp. Praktycznie wszystkie nowoczesne technologie murarskie z ostatnich dziesięciu lat, przeszły przez ten ośrodek roboczy poprzez badania i ich ocenę aż do praktyki budowlanej.
Od 2006 roku do dziś została przeprowadzona cała seria wielkich innowacyjnych projektów dla 7 głównych firm z branży: Pichler Wells (AT), Wienerberger CP a.s., Tondach s.r.o., LIAS Vintířov k. s., HELUZ s.r.o., XELLA ČR a H+H ČR. Obecnie trwają lub są przygotowywane kolejne innowacyjne projekty. Spośród przeprowadzonych projektów o europejskim znaczeniu wymieńmy chociażby nowoczesną technologię murowania pianą PUR, kompleksowy rozwój nowych przekrojów elementów murowych z izolacją, przygotowanie i wprowadzenie Eurokodu 6, łącznie z Krajowym Załącznikiem, znaczące badania ścian i budynków murowanych pod kątem wpływu sejsmiczności, które ponownie doprowadziły do modyfikacji krajowego załącznika do Eurokodu 8, prace nad problematyką odporności ogniowej nowoczesnych technologii murarskich, itp. Zaangażowanie w wybranych obszarach w krajowe i europejskie prenormatywne i współnormatywne badania są nadal w pełni realizowane. 
Oprócz obszaru murowanych i mieszanych konstrukcji, w związku z poprzednią aktywną działalnością w ramach WG EOTA, jest znacząco rozwijana szczególnie działalność doradcza w zakresie projektowania i certyfikacji właściwości ścian osłonowych oraz systemów budowlanych (ETICS systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, Zestawy "Veture",
ściany osłonowe, itd.) łącznie z ich konstrukcjami nośnymi.
O międzynarodowym zaangażowaniu pracowników TZÚS Praha, s.p., w obszarze BRI świadczy grupowe lub indywidualne członkostwo w licznych krajowych i międzynarodowych organizacjach, takich jak ENBRI, RILEM, CIB, IABSE, IMS.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EUR ING

Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Faks:
+420 541 233 303
Pozycja:
dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
dział badań, rozwoju i innowacji