Certyfikacje wyrobów

Certyfikacja wyrobu to proces, który ma na celu dokonanie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami przepisów i specyfikacji technicznych. Przedsiębiorstwo Państwowe TZÚS Praha, s.p., uczestniczy w tym procesie jak niezależna strona.

Oferujemy certyfikacje wyrobów w regulowanym i nieregulowanym zakresie. Wyroby regulowane to wyroby, które mogą przedstawiać podwyższony stopień zagrożenia uzasadnionego interesu publicznego a ich wykaz jest zazwyczaj określony w rozporządzeniach rządu odpowiednich dla ustawy UE Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011, ew. ustawy Rep. Czeskiej nr. 22/1997 Sb., z późniejszymi zmianami, o wymaganiach technicznych dotyczących wyrobów, lub podlegają one wymaganiom norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych.

Wyroby regulowane są poddawane certyfikacji w celu spełnienia wymogów ustawowych UE. TZÚS Praha, s.p., występuje jak jednostka autoryzowana nr 204 i jednostka notyfikowana nr 1020 zgodnie z autoryzacjami udzielonymi przez Urząd Normalizacji i Miar Rep. Czeskiej (ÚNMZ), oraz jako Jednostka notyfikowana nr 1020 zgodnie z uprawnieniami wydanymi również przez ÚNMZ. Przedsiębiorstwo Państwowe TZÚS Praha, s.p., została zatwierdzona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu jak podmiot uprawniony do dokonywania oceny technicznej. W przypadku wyrobów nieregulowanych oferujemy certyfikację dowolną, którą na życzenie klienta, możemy również wystawić dla wyrobów regulowanych.

Osoby kontaktowe

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Certyfikacja i weryfikacja wyrobów
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów