Jednostka Oceny Technicznej

Instytut Techniki i Badań Budowlanych (TZUS) Praga, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu nr 46904/11/03100/030000 z dnia 15.11.2011, został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej (JOT, z ang. TAB).

Czynności TAB w UE koordynuje Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej (EOTA), która jednocześnie koordynuje wnioski o Europejskie Oceny Techniczne (ETA) oraz procedurę przyjmowania Europejskich Dokumentów Oceny (EAD). JOT TZUS Praga występuje w roli przedstawiciela Czech w ramach EOTA zgodnie z art. 5.2 statutu EOTA. 

 

Dokumenty do pobrania

Osoby kontaktowe

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział ocen technicznych (TAB)