O nas

Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga (TZÚS Praha, s.p) jest największą organizacją zajmującą się badaniami i certyfikacją w Republice Czeskiej w zakresie oceny zgodności wyrobów budowlanych, uznanym na świecie dostawcą kompleksowych usług także w obszarach spoza wyrobów budowlanych, ważnym partnerem producentów, importerów, projektantów oraz wykonawców budów, administracji publicznej, organizacji ze strefy badawczo-rozwojowej a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji, aktywnym uczestnik procesu tworzenia regulacji technicznych oraz norm.