Inspekcja budynków

Inspekcja jest systemową formą opiniowania i działalności eksperckich. Zasadą inspekcji jest zbadanie przedmiotu kontroli i ustalenie, czy jest on zgodny z wymogami, którymi mogą być normy, projekty, specyfikacje inwestorskie, wymogi prawne itp.
Podstawową korzyścią z przeprowadzenia inspekcji jest dostarczenie jakościowych i obiektywnych informacji dotyczących zgodności przedmiotu kontroli z wymogami oraz propozycja działań naprawczych w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności.
W zakresie kontroli dźwigów, dostaw i produkcji betonu i sztucznych ścian wspinaczkowych, czynności inspekcyjne zapewnia jednostka akredytowana zgodnie z ČSN EN ISO / IEC 17020.

 

Osoby kontaktowe

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Faks:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozycja:
1. statutowy przedstawiciel, Dyrektor filii, Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oświetlenie, zapylenie, kalibracja temperatury, pomiar naturalnych radionuklidów, akustyka budynku, inspekcja, systemy zarządzania
Oddział:
Filia Cieplice, Dział inspekcji i diagnostyki budynków