Inspekcja budynków

Inspekcja to systemowa forma działań w zakresie badań, oceny i ekspertyzy. Inspekcja obejmuje analizę przedmiotu inspekcji i ustalenie, czy jest on zgodny z wcześniej ustalonymi wymaganiami, które mogą być określone np. w postaci normy, specyfikacji inwestora (tzn. wymagania jakościowe i techniczne, specyficzne wymagania jakościowe i techniczne), ustawy, rozporządzenia rządu, dekretu, procesu technologicznego czy innego wymagania klienta. W spółce TZÚS Praha, s.p., działalność inspekcyjną prowadzi i koordynuje dział inspekcji i diagnostyki za pośrednictwem organu inspekcyjnego nr 4003 typu A, tzn. o najwyższym stopniu niezależności, który jest akredytowany przez Český institut pro akreditaci, o.p.s. (Czeski Instytut Akredytacji) w zakresie budownictwa i dźwigów.  Działania dotyczą inspekcji projektów, inżynieryjnego przygotowania i prowadzenia naziemnych prac budowlanych oraz prac inżynieryjnych obejmujących realizację, konserwację, naprawy, rekonstrukcję i usuwanie; sztucznych ścian wspinaczkowych; konstrukcji stalowych; wyrobów, zakładów produkcyjnych i technologii budynków. Organ inspekcyjny podczas inspekcji występuje zawsze w charakterze niezależnej strony trzeciej.

Oferowane usługi

  • Inspekcje projektów
  • Inspekcje budynków
  • Inspekcje zakładów produkcji betonu
  • Inspekcje sztucznych ścian wspinaczkowych
  • Inspekcje dźwigów

Osoby kontaktowe

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Faks:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozycja:
1. statutowy przedstawiciel, Dyrektor filii, Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oświetlenie, zapylenie, kalibracja temperatury, pomiar naturalnych radionuklidów, akustyka budynku, inspekcja, systemy zarządzania
Oddział:
Filia Cieplice, Dział inspekcji i diagnostyki budynków