Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

TZUS - Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.
Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozycja:
1. statutowy przedstawiciel, 
Dyrektor filii, 
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oświetlenie, zapylenie,
kalibracja temperatury,
pomiar naturalnych radionuklidów,
akustyka budynku, inspekcja,
systemy zarządzania
Oddział:
Filia Cieplice, Dział inspekcji i diagnostyki budynków