Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie i jego usługach

Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga (TZÚS Praha, s.p) jest największą organizacją zajmującą się badaniami i certyfikacją w Republice Czeskiej w zakresie oceny zgodności wyrobów budowlanych, uznanym na świecie dostawcą kompleksowych usług także w obszarach spoza wyrobów budowlanych, ważnym partnerem producentów, importerów, projektantów oraz wykonawców budów, administracji publicznej, organizacji ze strefy badawczo-rozwojowej a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji, aktywnym uczestnik procesu tworzenia regulacji technicznych oraz norm.
 

TZÚS Praha, s.p., jest:
 • uprawniony do oceny zgodności jako autoryzowana oraz notyfikowana jednostka, jednostka oceny technicznej (TAB – opracowywanie EAD oraz wydawanie ETA)
 • akredytowany przez Czeski Instytut ds. Akredytacji, o.p.s w zakresie wykonywania czynności:
  - oorganu certyfikującego wyroby, certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji kwalifikacji dostawców budowlanych, weryfikacji emisji gazów cieplarnianych
  - olaboratoriów badawczo-wzorcujących
  - oorganu inspekcyjnego
 • •autoryzowana w zakresie weryfikacji przyrządów pomiarowych (autoryzowane centrum metrologii)
 • instytutem ekspertyz sądowych, powołanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
TZÚS Praha, s.p świadczy między innymi następujące usługi:
 • badania, ocena zgodności oraz certyfikacja:
  - owyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE oraz w systemie krajowym Czech oraz Polski, certyfikacja na potrzeby znaku „Odpowiednie dla budowy”
  - odźwigów, zabawek, wyposażenia placu zabaw, mebli
  - oemisja hałasu
 • certyfikacja systemów zarządzania (QMS, EMS, EnMS, SMBOZP)
 • pomiar czynników fizycznych (hałas, całkowite zapylenie, oświetlenie)
 • badania chemii analitycznej oraz zawartości substancji niebezpiecznych
 • inspekcje betoniarni, dźwigów oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych
 • weryfikacja przyrządów pomiarowych oraz usługi wzorcujące
 • deklaracje środowiskowe - EPD
 • etykiety energetyczne budynków, audyty energetyczne
 • ocena kompleksowej jakości budynku w systemie SBToolCZ
 • certyfikacja kompetencji zawodowych wykonawców ETICS, certyfikacja kompetencji zawodowych w zakresie projektowania i wykonania instalacji okien i drzwi zewnętrznych do budynku wg ČSN 74 6077
 • usługi Oddziału Handlowego w Moskwie z uprawnieniami na FR, państwa unii celnej oraz WNP i innych krajów spoza UE
 • przedstawicielstwo oraz certyfikowane centrum serwisowe marki PROCEQ SA, Szwajcaria
Usługi są oferowane za pośrednictwem sieci oddziałów w Brnie, Czeskich Budziejowicach, Ostrawie, Pilznie, Pradze, Předměřicích nad Labem, Cieplicach oraz Instytutu Badawczego Przemysłu Lekkiego w Czeskich Budziejowicach.  
Wachlarz usług TZÚS Praga dopełniają usługi świadczone przez firmy siostrzane QUALIFORM, a.s.oraz PAVUS, a.s., które współpracują ze sobą w ramach TZÚS GROUP.