Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie i jego usługach

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p./ Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga PP (TZÚS Praha, s.p.) - jedna z największych organizacji badawczych i certyfikacyjnych w Czeskiej Republice, międzynarodowo uznawany dostawca usług kompleksowych w dziedzinie oceny zgodności wyrobów budowlanych i innych, poważny partner producentów, importerów i realizatorów budów, administracji publicznej, sfery badawczej i rozwojowej, członek szeregu organizacji narodowych i międzynarodowych, aktywny uczestnik procesu tworzenia przepisów i norm technicznych jest:

 • Jednostka Autoryzowana 204 Urzędem Normalizacji i Miar Rep. Czeskiej – UNMZ i Jednostką notyfikowaną 1020 przez Komisję Europejską w Brukseli i zameldowanym subiektem 1020 (EU/EHP) do oceniania zgodności produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu (ustawa nr 22/1997 Sb.)
 • Jednostka Oceny Technicznej (JOT/ TAB) zatwierdzona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rep. Czeskiej przy wydawaniu europejskich ocen technicznych (ETA)
 • Akredytowane Jednostki przez Czeski Instytut ds akredytacji, o.p.s. dla działalności:
  • Jednostka Certyfikująca dla wyrobów,
  • Jednostka Certyfikująca dla systemów managementu,
  • Jednostka inspekcyjna,
  • Laboratorium badawcze Nr. 1018
 • Organizacja nominowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako fachowy instytut w dziedzinie budownictwa.

TZÚS Praha, s.p. zapewnia szczególnie poniższe usługi:

Badania i ocena zgodności

 • Wyrobów budowlanych, materiałów i konstrukcji dla znaczenia CE również w systemie narodowym Cz.R.
 • Wzajemnego zgrania eksploatacyjnego i technicznego europejskiego systemu kolejowego
 • Dźwigów
 • Zabawek, wyposażenia boisk dziecięcych, mebli
 • Badania chemii analitycznej, badania akustyczne i badania zawartości niebezpiecznych substancji,
 • Certyfikacja systemów kierowania jakością, środowiskiem, BHP i systemów oszczędzania energią
 • o.z. ZÚLP Czeskie Budziejowice: certyfikacja wyrobów, procesów i usług produktów przemysłu lekkiego (wyposażenie placów zabaw, zabawki, meble, papier, papy, poligrafia, chemia), produkcji maszyn i urządzeń maszynowych włącznie z środkami transportowymi i artykułami spożywczymi; certyfikacja systemu HACCP.
 • Certyfikacje dla marki „Odpowiednie dla budowy”
 • Certyfikacja kompleksowej jakości budynków w systemie SBToolCZ
 • Inspekcja technologii, budynków, konstrukcji stalowych, obiektów produkcyjnych i dźwigów; koordynacja budów
 • Wg. Dyrektywy o efektywności energetycznej budynków UE - EPBD II przeprowadzamy:
  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (pot. certyfikat energetyczny),
  • audyty energetyczne, opracowanie
  • Deklaracje środowiskową EPD produktów budowlanych
 • Fachowe oceny budów i ekspertyzy znawców
 • Usługi metrologiczne i kalibracyjne dla wodomierzy, szkolenia, wsparcie techniczne nauki, badań i innowacji
 • Działania w ramach akredytacji GOST R dla Federacji Rosyjskiej i państw niezależnych;
 • Reprezentacja firmy PROCEQ SA, Szwajcaria (przyrządy do badań niedestrukcyjnych), włącza popraw i kalibracji urzędów

i dalsze.

Usługi są zapewniane za pośrednictwem sieci filii w Ostrawie, Czeskich Budziejowicach, Brnie, Pilźnie, Pradze, Předměřicach nad Łabą, Cieplicach i zakładu-filii – Instytutu Badawczego Przemysłu Lekkiego w Czeskich Budziejowicach.

Portfel usług TZÚS Praha, s.p. uzupełniają usługi zaprzyjaźnionych spółek QUALIFORM, a.s. i PAVUS, a.s. w ramach TZUS GROUP.

Usługi TZÚS Praha, s.p. są wykorzystywane przez klientów z Republiki Czeskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. Są gwarancją niezależności, niestronności i wysokiej profesjonalności, bazujących na wieloletnich doświadczeniach, kwalifikacjach specjalistów oraz na podejściach innowacyjnych