Certyfikacja budynków

TZÚS Praha, s.p., zabezpiecza usługi w dziedzinie certyfikacji budynków z punktu widzenia gospodarowania z energią w budynkach i punktu widzenia trwale utrzymywalnego rozwoju.Wydaje tabliczki energetyczne, legitymacje, informacje audytowe, przeprowadza pomiary termowizualne, określanie przepuszczalności budynków, obliczenia cieplno-techniczne i dalsze usługi w dziedzinie energetyki budynków. Tzw. Zieloną ofertą uzupełnia certyfikacje w systemie jakości kompleksowej w dziedzinie utrzymywalego budowania budynków „SBToolCZ“, enwironmentalne oświadczenie o produkcie (EPD) i ocenę cyklu życiowego produktów (LCA).