Certyfikacja budynków SBtoolCZ

SBToolCZ jest systemem narodowym do oceny kompleksowej jakości budynków, oceniającym właściwości budynku i okolicy na nawiązaniu do rozwoju, który można utrzymać. W obecnym okresie można powyższy schemat wykorzystać do certyfikacji budynków mieszkalnych i administracyjnych w fazie projektu i początku używania powyższych budów. Są oceniane poniższe dziedziny:

 • wpływ budowy na środowisko naturalne,
 • aspekty socjalno-kulturalne,
 • jakość funkcjonalna i techniczna,
 • ekonomika i management,
 • lokalizacja, gdzie budynek jest wybudowany.

System SBToolCZ przyczynia się do tego, żeby budynki były oszczędne w stosunku do środowiska naturalnego, zapewniały zdrowe i jakościowe środowisko wewnętrzne i końcu, żeby zapewniały ekonomicznie korzystne używanie. Metodyka zawiera komplet kryteriów, które są punktowane na podstawie właściwości budynku i jego okolicy i w nawiązaniu do ogólnej uzyskanej punktacji budynek otrzyma jeden ze czterech certyfikatów (podstawowy, brązowy, srebrny lub złoty). SBToolCZ zapewnia dla fazy projektu budynków instrument, który wskazuje na możliwości jak konkretny budynek ulepszyć w śledzonych parametrach w sferze utrzymywalnego budowania.

Zalety podstawowe systemu SBToolCZ:

 • zapewnienie wiarogodnego certyfikatu o zgodności budowy z wymogami legislacyjnymi i zasadami utrzymywalnego budowania (w stosunku do zagranicznych systemów nawiązano do legislacji narodowej),
 • podwyższenie wartości rynkowej budynków (lepsza możliwość sprzedaży, wynajmowania)
 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 • wsparcie obniżaniu wymogów energetycznych budynków i to zgodnie z Wytyczną Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE o energetycznych wymogach budynków EPBD II,
 • ocena budynków w ramach aspektów w dziedzinie utrzymywalnego budowania,
 • instrument optymalizacyjny projektowania budynków lepiej spełniającyh wymagania klientów,
 • złagodzenie konsekwencji realizacji budów na środowisko naturalne podczas całego cyklu życiowego,
 • wsparcie dla stworzenia dobrego i zdrowego środowiska wewnętrznego budynków,
 • stymulacja popytu po utrzymywalnych budynkach,
 • stymulacja producentów, żeby produkowali i wdrażali na rynek produkty oszczędne w stosunku do środowiska naturalnego, reagujące na nowy wymóg podstawowy odbośnie budów według Rozporządzenia EP i Rady nr 305/2011,
 • element motywacyjny dla producenta, żeby przyłączał do produktu oświadczenie enwironmentalne o produkcie EPD.

TZÚS Praha, s.p., długotrwale forsuje koncepcję utrzymywalego rozwoju i ulepszania jakości budynków. Jesteśmy jednym z członków-założycieli Platformy Narodowej SBToolCZ i jednym z dwu organów certyfikacyjnych, który jest upoważniony do wydawania i kontroli wyjść w ramach oceny budynków w systemie SBToolCZ. Więcej informacji uzyskacie na dalej podanych stronach internetowych.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozycja:
kierownik Wydziału Techniki Cieplnej
Specjalizacja:
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice