Certyfikacja budynków SBtoolCZ

SBToolCZ to krajowy system wielokryterialnej oceny jakości budynków, oceniający właściwości budynku i jego otoczenia w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.

Obecnie schemat ten może być wykorzystywany do certyfikacji budynków mieszkalnych i administracyjnych w fazie projektowania i na początku ich eksploatacji. Oceniane są następujące obszary:

 • wpływ budynku na środowisko,
 • aspekty społeczno-kulturowe,
 • jakość funkcjonalna i techniczna,
 • ekonomia i zarządzanie,
 • miejsce, w którym budynek postawiono.

System SBToolCZ przyczynia się do tego, że budynki są przyjazne dla środowiska, zapewniają zdrowe i wysokiej jakości środowisko wewnętrzne, a ponadto zapewniają ekonomiczną eksploatację. Metodologia zawiera zestaw kryteriów, które są punktowane na podstawie właściwości budynku i jego otoczenia, a w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów budynek otrzyma jeden z czterech certyfikatów (podstawowy, brązowy, srebrny lub złoty). SBToolCZ zapewnia narzędzie do wykorzystania w fazie projektowania budynków, które wskazuje możliwości ulepszenia budynku w monitorowanych parametrach w zakresie zrównoważonego budownictwa.

Podstawowe zalety systemu SBToolCZ:

 • wydanie wiarygodnego certyfikatu zgodności budynku z wymogami prawnymi i zasadami zrównoważonego budownictwa (w przeciwieństwie do systemów zagranicznych, jest powiązany z ustawodawstwem krajowym),
 • zwiększenie wartości rynkowej budynków (lepsza sprzedaż, wynajem),
 • redukcja kosztów operacyjnych,
 • wsparcie dla zmniejszania energochłonności budynków,
 • ocena budynków w aspekcie zrównoważonego budownictwa,
 • narzędzie optymalizacyjne do projektowania budynków, które lepiej spełniają wymagania klientów,
 • łagodzenie wpływu konstrukcji na środowisko podczas całego cyklu życia
 •  wsparcie dla tworzenia dobrego i zdrowego środowiska wewnątrz budynków,
 • stymulowanie popytu na zrównoważone budynki,
 • stymulowanie producentów do produkcji i wprowadzania na rynek produktów przyjaznych dla środowiska, odpowiadających nowym podstawowym wymaganiom dotyczącym konstrukcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,
 • element zachęcający producentów do dołączenia deklaracji środowiskowej produktu EPD.

TZÚS Praha, s.p., od dawna promuje koncepcję zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości budynków. Jesteśmy jednym z członków-założycieli Platformy Krajowej SBToolCZ i jedną z dwóch jednostek certyfikujących, która jest upoważniona do wydawania i kontroli wyników w ramach oceny budynków w systemie SBToolCZ.
Więcej informacji o systemie SBToolCZ można znaleźć na stronie internetowej SBToolCZ.

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozycja:
Wydział Techniki Cieplnej
Specjalizacja:
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice