Certifikace budov SBtoolCZ

SBToolCZ je národní systém pro hodnocení komplexní kvality budov posuzující vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. V současnosti lze toto schéma použít pro certifikaci obytných a administrativních budov ve fázi návrhu a počátku provozu těchto staveb. Vyhodnocují se následující oblasti:

 • vliv budovy na životní prostředí,
 • sociálně kulturní aspekty,
 • funkční a technická kvalita,
 • ekonomika a management,
 • lokalita, ve které je budova postavena.

Systém SBToolCZ přispívá k tomu, aby budovy byly šetrné k životnímu prostředí, poskytovaly zdravé a kvalitní vnitřní prostředí a v neposlední řadě aby měly ekonomicky výhodný provoz. Metodika obsahuje sadu kritérií, která se na základě vlastností budovy a jejího okolí obodují, a v návaznosti na dosažené celkové skóre obdrží budova jeden ze čtyř certifikátů (základní, bronzový, stříbrný, nebo zlatý). SBToolCZ poskytuje pro fázi návrhu budov nástroj, který poukazuje na možnosti, jak danou budovu zlepšit ve sledovaných parametrech v oblasti udržitelné výstavby.

Základní benefity systému SBToolCZ:

 • poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavby (oproti zahraničním systémům navázáno na národní legislativu),
 • zvýšení tržní hodnoty budov (lepší prodejnost, pronajímatelnost)
 • snížení provozních nákladů
 • podpora snižování energetické náročnosti budov,
 • hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby,
 • optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů,
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu,
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách,
 • stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011,
 • motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD.

TZÚS Praha, s.p., dlouhodobě prosazuje koncepci udržitelného rozvoje a zlepšování kvality budov. Jsme jedním ze zakládajících členů Národní platformy SBToolCZ a jedním ze dvou certifikačních orgánů, jenž je oprávněný k vydávání a kontrole výstupů v rámci hodnocení budov v systému SBToolCZ.
Více informací o systému SBToolCZ naleznete na stránkách SBToolCZ.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice

Ing. Daniel Koryčan

Mobil:
+420 734 432 149
Pozice:
vedoucí posuzovatel AO, OS, COV, AC zkušební technik
Specializace:
oddělení tepelné techniky
Pobočka:
České Budějovice