Videa

Testing of Delineator Posts according to EN 12899-3

Směrové sloupky jsou dopravní zařízení umístěná na okraji jízdních pásů za účelem vymezení volné šířky pozemní komunikace a/nebo varováním před nebezpečím. Slouží k prostorovému řízení vozidel a chodců a přispívá ke zvýšené bezpečnosti silničního provozu, zejména v noci. Z tohoto důvodu mohou být opatřeny jednou nebo několika odrazkami.
 

Testing of Curved Surface Sliders according to EN 15129

Surface slider je jeden z několika výrobků, který je používaný zejména v mostních konstrukcí k pohlcení energie během zemětřesení.
Pobočka Technicko inženýrské služby (TIS) TZÚS Praha, s.p., provádí zkoušky typu a CE certifikaci tohoto výrobku na základě harmonizované normy EN 15129.
V souladu s nařízením č. 305/2011 (CPR) zkušební technici TIS mohou zkoušky provést i na zkušebních zařízení v místě nebo zemi výroby.
 

Video k 10-tému výročí polygonu Kámen u Pacova

V roce 2018 slaví zkušební polygon TZÚS Praha, s.p., v Kámenu u Pacova své 10-leté výročí.
Zkušební polygon slouží pro zkoušení vlastností výrobků pro pozemní komunikace.
Zkouší se zde především silniční a mostní ocelová a betonová svodidla, dále sloupy a podpěrné konstrukce.
Ve videu Vám představíme historii zkoušení těchto stavebních prvků v našem podniku a představíme náš zkušební polygon.

Testing of Structural Bearings according to EN 1337

Videoprezentace pobočky TIS

Mostní závěry

Impact Tests