o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu ČB

Služby odštěpného závodu Zkušebního ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích

 

TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích (o.z. ZÚLP ČB) zajišťuje služby ve všech základních oblastech nabídky podniku, jako jsou certifikace výrobků a systémů managementu, certifikace budov, zkoušení materiálů, prvků a konstrukcí, inspekce staveb a ostatní. Veškeré služby jsou zajišťovány přímo na pobočce nebo jsou koordinovány s ostatními pobočkami či úseky TZÚS Praha, s.p., v České republice.

Mezi specializované služby patří v o.z. ZÚLP ČB zejména tyto aktivity:

 • udělování značky Bezpečná a kvalitní hračka
 • zkoušky zařízení dětských hřišť a sportovišť
 • komora na měření emise formaldehydu

Zkušební ústav lehkého průmyslu je organizací s téměř čtyřicetiletou tradicí zkoušení a posuzování výrobků lehkého průmyslu.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, zkušební laboratoř č. 1018.9

Zkoušíme, osvědčujeme, certifikujeme

Provádíme rozbory a zkoušíme fyzikální, mechanické, chemické a funkční vlastnosti výrobků v těchto oblastech :

 • hračky  a výrobky pro děti
 • zařízení dětských hřišť, kolečková sportovní zařízení
 • výrobky ve styku s potravinami
 • bytová chemie
 • papír a lepenky
 • zapalovače, zápalky
 • chemie
 • informace pro zákazníky


Nabízíme:

 • měření vlhkosti materiálů a prostředí
 • zkoušení materiálů a výrobků v klimatizované komoře o objemu 1,5 m3 s rozsahem -40 °C  až +180 °C
 • zkoušení hořlavosti textilních materiálů a čalouněného nábytku
 • zkoušení zdravotní nezávadnosti (formaldehyd) 

 

Naše činnosti:

 • vydáváme certifikáty a protokoly jako autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • provádíme zkušební testy výrobků v rozsahu naší akreditace, vydáváme certifikáty ZÚLP, protokoly o zkoušce
 • výrobcům, dovozcům hraček nabízíme značku kvality Bezpečná a kvalitní hračka
 • provádíme certifikaci alternativních paliv dle zákona  o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. na základě analýz provedených  Puralab s.r.o., Praha-Běchovice

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

       

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky a o.z., zástupce vedoucího AO/OS/COV/IO, vedoucí auditor QMS
Specializace:
certifikace budov - vedoucí CO SBToolCZ systémy managementu zástupce vedoucího AO/COV
Pobočka:
České Budějovice a o.z. ZÚLP