Pobočka Praha

Služby pobočky Praha

 • zkoušky stavebních konstrukcí, výrobků a materiálů v rámci činnosti akreditované zkušební laboratoře č. 1018.5
 • certifikaci výrobků, ověřování pro značku „Osvědčeno pro stavbu“
 • posuzování shody stavebních výrobků uváděných na trh podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o shodě)
 • posuzování shody stavebních výrobků uváděných na trh s označením CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)
 • certifikaci systému managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001), enviromentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a systému managementu BOZP (OHSAS 18001)
 • inspekci stavebních objektů
 • odborné a znalecké posudky staveb
 • kontrolu statických výpočtů
 • školení a semináře

 

Mezi specializované služby patří v pobočce Praha zejména tyto aktivity:

Certifikace a zkoušky otvorových výplní, betonových prefabrikátů, sanačních materiálů, vláken do betonu, hydroizolací a tepelných izolací, spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce; zkoušky trvanlivosti povrchových úprav, obrusnost podlah

 

Zkušební činnosti provádíme zejména v oborech:

 • stavební konstrukce a mosty
 • otvorové výplně (zkoušky oken, dveří, vrat, střešních světlíků apod.)
 • beton, betonové výrobky, dlaždice
 • malty, suché maltové směsi, sanační materiály
 • přísady a vlákna do malt a betonu
 • zdící výrobky pálené a nepálené
 • tepelně izolační výrobky
 • hydroizolační materiály a výrobky
 • nátěrové hmoty, tenkovrstvé povrchové úpravy, podlahoviny, disperze, tmely
 • systémy dodatečného zateplení
 • prefabrikáty a silikátové stavební dílce
 • dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva
 • spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce (styčníkové desky, vruty, hřebíky)
 • sádrové a sádrovláknité desky
 • kamenivo, škvára, sádrová pojiva

 

Speciální zkoušky:

 • zkoušky masivních stavebních konstrukcí a prvků, zatížení do 1000 t (10 000 kN)
 • trvanlivost nátěrů a povrchových úprav UV zářením
 • odolnost proti karbonataci sanačních materiálů
 • zkouška solnou mlhou
 • materialografie, obsah vzduchových pórů v betonu
 • stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA u potěrových materiálů

 

Služby provádí  pouze odborně způsobilý personál, který je zapojen do systému neustálého prohlubování svých znalostí a kvalifikace, ať již vzděláváním, či praxí.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky
Specializace:
sendvičové panely, podhledy dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, otvorové výplně
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb

Ing. Klára Bednářová

Mobil:
+420 734 432 062
Telefon:
+420 286 019 464
Pozice:
vedoucí skupiny izolace, plasty, posuzovatel
Specializace:
tepelně izolační výrobky, polyuretanové pěny, hydroizolační materiály a výrobky, plasty, pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, polypropylenová vlákna do betonu
Pobočka:
Praha

Ing. Radka Sedmidubská

Mobil:
+420 734 432 050
Telefon:
+420 286 019 447
Pozice:
vedoucí skupiny otvorových výplní, posuzovatel, vedoucí zkušebny
Specializace:
otvorové výplně (zkoušky oken, dveří, vrat, střešních světlíků apod.), kovové komíny, tepelnětechnické výpočty, Odborné a znalecké posudky v oboru otvorových výplní
Pobočka:
Praha

Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozice:
vedoucí oddělení stavebních hmot, posuzovatel
Specializace:
malty, suché maltové směsi, sanační materiály, potěry přísady do malt a betonu, systémy dodatečného zateplení (ETICS), sádrové a sádrovláknité desky, sádrová pojiva popílky, škvára, betonové recykláty, tmely
Pobočka:
Praha