Kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky
Specializace:
sendvičové panely, podhledy dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, otvorové výplně
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb

Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozice:
vedoucí oddělení stavebních hmot, posuzovatel
Specializace:
malty, suché maltové směsi, sanační materiály, potěry přísady do malt a betonu, systémy dodatečného zateplení (ETICS), sádrové a sádrovláknité desky, sádrová pojiva popílky, škvára, betonové recykláty, tmely
Pobočka:
Praha

Ing. Klára Bednářová

Mobil:
+420 734 432 062
Telefon:
+420 286 019 464
Pozice:
vedoucí skupiny izolace, plasty, posuzovatel
Specializace:
tepelně izolační výrobky, polyuretanové pěny, hydroizolační materiály a výrobky, plasty, pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, polypropylenová vlákna do betonu
Pobočka:
Praha

Ing. Radka Sedmidubská

Mobil:
+420 734 432 050
Telefon:
+420 286 019 447
Pozice:
vedoucí skupiny otvorových výplní, posuzovatel, vedoucí zkušebny
Specializace:
otvorové výplně (zkoušky oken, dveří, vrat, střešních světlíků apod.), kovové komíny, tepelnětechnické výpočty, Odborné a znalecké posudky v oboru otvorových výplní
Pobočka:
Praha

Ing. Aleš Křivánek

Mobil:
+420 734 432 122
Telefon:
+420 286 019 449
Pozice:
posuzovatel, specialista
Specializace:
prefabrikáty a silikátové stavební dílce, betonářská výztuž, kovová vlákna do betonu, trojrozměrné hřebíkové desky, styčníkové desky pro dřevěné konstrukce, Odborné a znalecké posudky staveb
Pobočka:
Praha

Ing. Ondřej Kotva

Mobil:
+420 734 432 124
Telefon:
+420 286 019 496
E-mail:
Pozice:
posuzovatel, specialista
Specializace:
spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce (styčníkové desky, vruty, hřebíky), dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva
Pobočka:
Praha

RNDr. Vojtěch Hötzel

Mobil:
+420 602 280 213
Telefon:
+420 286 019 469
Pozice:
specialista, posuzovatel, auditor
Specializace:
systémy managementu jakosti, enviromentálního managementu a BOZP, kamenivo, beton, recykláty
Pobočka:
Praha

Ing. Lucie Cinařová

Mobil:
+420 734 432 123
Telefon:
+420 286 019 438
Pozice:
posuzovatel, specialista
Specializace:
zdicí prvky pálené a nepálené, beton, povrchové úpravy (nátěry na minerální podklady, kov, dřevo), tmely, disperze, betonové recykláty
Pobočka:
Praha

Ing. Petra Skácelová

Mobil:
+420 734 432 104
Telefon:
+420 286 019 506
Pozice:
specialista, posuzovatel
Specializace:
zdící prvky, tmely, disperze, nátěrové hmoty
Pobočka:
Praha

Ing. Zbyněk Pláteník

Mobil:
+420 734 432 054
Telefon:
+420 286 019 453
Pozice:
posuzovatel
Specializace:
tepelně izolační výrobky, předizolované potrubí,polyuretanové pěny, hydroizolace
Pobočka:
Praha

Ing. Jan Appl

Mobil:
+420 734 432 053
Telefon:
+420 286 019 463
E-mail:
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
stavební prvky, otvorové výplně
Pobočka:
Praha

Jiří Novák

Mobil:
+420 734 432 095
Telefon:
+420 286 019 461
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
stavební hmoty
Pobočka:
Praha

Josef Dytrych

Mobil:
+420 731 967 728
Telefon:
+420 286 019 463
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
Pobočka:
Praha

Vlastimil Valeš

Mobil:
+420 734 432 094
Telefon:
+420 286 019 465
E-mail:
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
maltoviny, cementová lepidla, betonářská výztuž
Pobočka:
Praha

Jarmila Fraňková

Telefon:
+420 286 019 435
Pozice:
sekretariát
Specializace:
Pobočka:
Praha

Monika Starková

Telefon:
+420 286 019 423
Pozice:
fakturantka, pokladní
Specializace:
Pobočka:
Praha