Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozice:
vedoucí oddělení stavebních hmot,
posuzovatel
Specializace:
malty, suché maltové směsi, sanační materiály, potěry
přísady do malt a betonu,
systémy dodatečného zateplení (ETICS),
sádrové a sádrovláknité desky, sádrová pojiva
popílky, škvára, betonové recykláty,
tmely
Pobočka:
Praha