Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozycja:
dyrektor filii Praga i filii Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków
Specjalizacja:
Oddział:
filie Praga, filie Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków