Badania

TZÚS Praha, s.p., posiada własne akredytowane laboratoria badawcze, znajdujące się w poszczególnych oddziałach regionalnych. Zakres metod badawczych odwzorowuje zakres możliwości jednostek certyfikujących. Wyniki z laboratoriów służą przede wszystkim jako podstawa do certyfikacji wyrobów, ale mogą również służyć jako badania weryfikujące niektóre właściwości wyrobów w trybie nieakredytowanym. Zakres akredytacji koncentruje się przede wszystkim na sektorze budowlanym, który jest uzupełniony o usługi o.z. ZÚLP České Budějovice, szczególnie w dziedzinie zabawek, produktów przemysłu lekkiego i analiz chemicznych, i to nie tylko w dziedzinie budownictwa. Usługi specjalne obejmują usługi laboratorium akustycznego oraz specjalnego poligonu do badania wyrobów przeznaczonych do infrastruktury drogowej.