Badania

TZÚS Praha, s.p., dysponuje własnymi, akredytowanymi laboratoriami badawczymi, które możecie znaleść w poszczególnych filiach regionalnych. Zakres metod badawczych kopiuje zakres działalności organów certyfikacyjnych. Wyjścia z laboratoriów służą przede wszystkim jako podkład do certyfikacji wyrobu, ale mogą służyć również jako badania, które sprawdzają tylko określone cechy wyrobu w trybie nieakredytowanym. Zakres akredytacji jest ukierunkowany przede wszystkim na branżę budowlaną, który jest uzupełniony usługami o.z. ZÚLP Czeskie Budziejowice szczególnie w dziedzinie zabawek, wyrobów przemysłu lekkiego i analiz chemicznych i to nie tylko w dziedzinie budownictwa. Pomiędzy usługi specjalne zaliczają się usługi laboratorium akustycznego i specjalnego poligonu do badania wyrobów dla infrastuktury komunikacyjnej.