Faktory fizyczne

TZÚS Praha, s.p., zapewnia wyspecjalizowane usługi w dziedzinie pomiaru faktorów fizycznych. Laboratoria są zlokalizowane w filii w Cieplicach i są ukierunkowane na hałas, oświetlenie i zapylenie.

Odniesienie do filii, która pracuje w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Cieplice


Akustyka

TZÚS Praha, s.p., oferuje usługi unikatowego laboratorium akustyki budowlanej LASA, która zabezpieza badania akustyczne według norm eurpejskich. System modularny mocowania próbek w urządzeniu badawczym umożliwia bardzo szybkie i elastyczne sprawdzanie dużej ilości próbek.

Video prezentacji laboratorium akustyki budowlanej LASA (with English subtitles).

Akustyka budowlana

 • akustycznie-izolacyjne pokiary konstrukcji budowlanych w laboratorium i na budowach zgodnie z normami międzynarodowymi; pomiary kontrolne i kolaudacyjne (ścianki działowe, stropy, okna, drzwi, płaszcze obwodowe)
 • pomiar nieprzelotowości dźwiękowej wyrobów, elementów i części budów (oszklenie, okna, drzwi, świetliki, ETICS itp.)
 • pomiar efetów akustycznych osłon przeciw hałasowi komunikacyjnemu
 • pomiar parametrów fizyczno-akustycznych dźwiękowo izolacyjnych i wyrobów, wchłaniających hałas (wchłanianie dźwięku i odporność na przepływ powietrza)
 • obliczenia teoretyczne i predykacja nieprzelotowości dźwięku


Akustyka higieniczna

 • pomiar poziomów ciśnienia nakustycznego (poziomów hałasu) według wytycznych higienicznych Ministerstwa Zdrowia i rozporządzenia Rządu CzR w środowisku roboczym i pozaroboczym, dalsze pomiary akustyczne i oceny według wymogów klienta


Studia hałasu

 • Ocena ogólnego istniejącego i przyszłego obciążenia hałasem w terenie
 • ocena wpływu eksploatacji liniowych i stacjonarnych źródeł hałasu i ich porównanie z obowiązującymi limitami higienicznymi


Fachowe oceny i oceny znawców w dziedzinie akustyki budowlanej

 • oceny są dla sądów w wypadku reklmacji i sporów

Pzedstawiciele laboratorium są członkami różnych zrzeszeń profesjonalnych np. Asocjacji Akustyki Czeskiego Budownictwa, Komisji techniczno-normalizacyjnej TNK 8 – akustyka, grupa robocza WG02 Acoustic przy Organizacji Europejskiej ds Akceptacji Technicznych i inn.

Oświetlenie i zapylenie

 • Faktory fizyczne zapylenie i oświetlenie są mierzone przy pomocy urządzeń przenośnych bezpośrednio u klientów.

Oświelenie i jaskrawość

 • pomiary parametrów świetlno-technicznych oświetlenia sztucznego w odniesieniu do podstawowych jakościowychh i ilościowych wymogów zharmonizowanej normy europejskiej (oświetlenie, równomierność oświetlenia)

Pył

 • pomiar ogólnego zapylenia w środowisku roboczym

Accredited test methods:

EN ISO 10140 Acoustics – Laboratory Measurement of Sound Insulation of Building Elements

EN ISO 354 Acoustics – Measurement of Sound Absorption in a Reverberation Room

EN 1793-1 Road Traffic Noise Reducing Devices – Test Method for Determining the Acoustic Performance – Part 1: Intrinsic Characteristics of Sound Absorption

EN 1793-2 Road Traffic Noise Reducing Devices – Test Method for Determining the Acoustic Performance – Part 2: Intrinsic Characteristics of Airborne Sound Insulation Under Diffuse Sound Field Conditions

ČSN 36 0011-1 Lighting measurement in areas - Part 1: General regulations
ČSN 36 0011-3 Lighting measurement in areas - Part 3: Measurement of artificial indoor lighting
ČSN ISO 9612 Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment
ČSN ISO 1999 Acoustic. Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment
HEM-300-11.12.01-16344 Acoustic. Determination of occupational noise exposure
ČSN ISO 1996-1 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
ČSN ISO 1996-2 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels
HEM-300-11.12.01-34065 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise
ČSN EN ISO 10140-2 Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010)
ČSN EN ISO 10140-4 Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010)
ČSN EN ISO 140-4 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurement of airborne sound insulation between rooms
ČSN EN ISO 140-5 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 5: Field measurement of airborne sound insulation of façade elements and façades
ČSN EN 1793-2 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
ČSN EN ISO 140-7 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 7: Field measurement of impact sound insulation of floors
ČSN EN ISO 354 Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room
ČSN EN 1793-1 Road traffic noise reducing devices -Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption
IP 0400T019  

Formularz kontaktowy