Czynniki fizyczne

TZÚS Praha, s.p. świadczy specjalistyczne usługi w obszarze pomiaru czynników fizycznych. Laboratorium jest zlokalizowane w Cieplicach i skupia się na pomiarze hałasu, oświetlenia oraz zapylenia.

Przekierowanie do oddziału działającego w danym obszarze:
(kliknij, aby skontaktować się z oddziałem lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony)
Oddział Cieplice

Akustyka
TZÚS Praha, s.p., oferuje usługi unikalnego laboratorium akustyki budowlanej LASA, które zapewnia badania akustyczne zgodnie z normami europejskimi. Modułowy system mocowania próbek do wyposażenia badawczego umożliwia bardzo szybkie i elastyczne badanie dużej liczby próbek.

Prezentacja wideo unikalnego laboratorium akustyki budowlanej LASA

Akustyka budowlana
 • pomiar izolacji akustycznej konstrukcji budowlanych w laboratorium i na budowach zgodnie z międzynarodowymi normami; pomiary weryfikacyjne i odbiorowe (ścianki działowe, sufity, okna, drzwi, okładziny)
 • pomiar izolacji akustycznej produktów, komponentów i części budynków (oszklenie, okna, drzwi, świetliki, ETICS itp.)
 • pomiar efektów akustycznych ekranów ochronnych przeciw hałasowi ulicznemu
 • pomiar fizycznych i akustycznych parametrów izolacji akustycznej budynku i produktów pochłaniających dźwięk (pochłanianie dźwięku i odporność na przepływ powietrza)
 • obliczenia teoretyczne i prognozy izolacji akustycznej
Akustyka higieniczna
 • pomiar poziomów ciśnienia akustycznego (poziomu hałasu) zgodnie z wytycznymi higienicznymi czeskiego Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzenia rządu Republiki czeskiej, w oraz poza środowiskiem pracy, inne pomiary akustyczne i opinie zgodnie z wymaganiami klienta.

Badania hałasu

 • ocena całkowitego obecnego i przewidywanego obciążenia hałasem w okolicy
 • ocena wpływu działania liniowych i stacjonarnych źródeł hałasu i ich porównanie z obowiązującymi limitami
Ekspertyzy i opinie biegłych w dziedzinie akustyki budowlanej
 • opinie na potrzeby sądów w przypadku reklamacji i sporów
Przedstawiciele laboratorium są członkami różnych stowarzyszeń zawodowych, np. Asociace akustiky českého stavebnictví (Stowarzyszenia Akustyki Czeskiego Przemysłu Budowlanego), Technicznej Komisji Normalizacyjnej TNK 8 - Akustyka, Grupy Roboczej WG02 Akustyka przy Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej itp.
 
Oświetlenie i zapylenie
Czynniki fizyczne pył i oświetlenie są mierzone za pomocą urządzeń mobilnych bezpośrednio u klientów.
 
Oświetlenie i luminacja
 • Pomiary parametrów sztucznego oświetlenia w odniesieniu do podstawowych wymagań jakościowych i ilościowych zharmonizowanej normy europejskiej (natężenie, równomierność oświetlenia)
Pył
 • Pomiar pyłu całkowitego w środowisku pracy

 

Formularz kontaktowy