Wyroby przemysłu lekkiego

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p. - o.z. ZÚLP ČB działają  dziedzinie badania wyrobów przemysłu lekkiego, w  tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego rejonu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Zakład filialny, który pracuje w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

zakład-filia ZÚLP Czeskie Budziejowice

Met ZL No. 3 (ISO 4319:1977, DIN 53990) Comparative testing of performance
Met ZL No. 4, method A,B,C,D Testing of performance – tile test
Met ZL No. 5, method A,B (ČSN EN 50242, art. 6.3, 6.4, 6.7.1) Testing of performance
Method No. 100606 (ČSN 68 1504, art. 6; ČSN 68 1507, art. 7) Determination of content of dry matter and non - volatile components – by gravimetry 
Method No. 100615 (ČSN 68 1155, art. 3, method B) Determination of phosphorus(V)oxide content–by gravimetry
Method No. 100623 (ČSN 68 1141, ČSN 68 1142) Determination of ethanol soluble compounds–by gravimetry
ČSN EN ISO 9994, art. 5.2 Lighters - Measurement of flame height
ČSN EN ISO 9994, art. 5.3 Lighters - Spitting, sputtering and flaring tests
ČSN EN ISO 9994, art. 5.4 Lighters - Flame extinction test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.5 Lighters - Fuel compatibility test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.6 Lighters - Refilling test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.7 Lighters - Volumetric fuel displacement
test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.8 Lighters - Drop test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.9 Lighters - Elevated temperature test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.10 Lighters - Internal pressure test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.11 Lighters - Cyclic burning test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.12 Lighters - Continuous burning time test
ČSN EN 13869, art. 5 Test of lighters resistant to children
ČSN EN 1783, annex. A Matches -Performance test
ČSN EN 1783, annex. B Matches -Thermal ignition (self-ignition)test
ČSN EN 1783, annex. C Matches -Striking surface performance test
ČSN EN 1783, annex. D Matches -Impact resistance test
ČSN EN 323 Wood-based panels. Determination of density

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Faks:
+420 386 709 112
Pozycja:
dyrektor zakładu filialnego
Specjalizacja:
Oddział:
zakład filialny Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego