Wyroby przemysłu lekkiego

Akredytowane laboratoria TZÚS Praha, s.p. oferują badania z obszaru wyrobów przemysłu lekkiego. Wykaz akredytowanych metod badawczych można znaleźć w poniższej tabeli. W obszarze tym TZÚS Praha, s.p. oferuje także nieakredytowane procedury badawcze. W przypadku zainteresowania naszymi usługami, prosimy o kontakt z oddziałem lub o skorzystanie z formularza zapytania na dole strony. Uzupełnieniem dla usług laboratoryjnych jest oferta naszej jednostki certyfikującej wyroby

Oddział firmy działający w danym obszarze:
(kliknij, aby skontaktować się z oddziałem lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony)
zakład-filia ZÚLP Czeskie Budziejowice

Met ZL č. 3 (ISO 4319: 1977, DIN 53990) Srovnávací testování výkonu
Met ZL č. 4, metoda A, B, C, D Testování výkonu - zkouška dlaždic
Met ZL No. 5, method A,B (ČSN EN 50242, art. 6.3, 6.4, 6.7.1) Testing of performance
Method No. 100606 (ČSN 68 1504, art. 6; ČSN 68 1507, art. 7) Determination of content of dry matter and non - volatile components – by gravimetry 
Method No. 100615 (ČSN 68 1155, art. 3, method B) Determination of phosphorus(V)oxide content–by gravimetry
Method No. 100623 (ČSN 68 1141, ČSN 68 1142) Determination of ethanol soluble compounds–by gravimetry
ČSN EN ISO 9994, art. 5.2 Lighters - Measurement of flame height
ČSN EN ISO 9994, art. 5.3 Lighters - Spitting, sputtering and flaring tests
ČSN EN ISO 9994, art. 5.4 Lighters - Flame extinction test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.5 Lighters - Fuel compatibility test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.6 Lighters - Refilling test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.7 Lighters - Volumetric fuel displacement
test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.8 Zapalovače - Drop test
ČSN EN ISO 9994, art. 5.9 Zapalovače - zkouška zvýšené teploty
ČSN EN ISO 9994, art. 5.10 Zapalovače - zkouška vnitřním tlakem
ČSN EN ISO 9994, art. 5.11 Zapalovače - zkouška cyklickým vypalováním
ČSN EN ISO 9994, art. 5.12 Zapalovače - zkouška nepřetržitého hoření
ČSN EN 13869, art. Zkouška zapalovačů odolných vůči dětem
ČSN EN 1783, příloha. Zápasy - Test výkonnosti
ČSN EN 1783, příloha. Zápasy - Tepelný test zapalování (samovznícení)
ČSN EN 1783, příloha. Zápasy - Zkouška únosnosti povrchu
ČSN EN 1783, příloha. Zápasy - Test odolnosti vůči nárazu
ČSN EN 323 Desky na bázi dřeva. Stanovení hustoty

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Faks:
+420 386 709 112
Pozycja:
kierownik działu produktów dla dzieci
Specjalizacja:
Oddział:
zakład filialny Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego