Analizy chemiczne, niebezpieczne substancje

Pracujemy w następujących obszarach: 
 • bezpieczeństwo zdrowotne produktów przemysłu lekkiego
 • substancje niebezpieczne w wyrobach budowlanych (higiena, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego)
 • wymagania higieniczne dla wyrobów mających bezpośredni kontakt z żywnością i wodą pitną
 • analiza wody i osadów
 • analiza odpadów, testy wymywania
 • niebezpieczne substancje w materiałach opakowaniowych
 • ekotoksyczność
 • właściwości ogniowe cieczy łatwopalnych
 • analizy zgodnie z życzeniem klienta
Oprócz typowych procedur laboratoryjnych stosujemy następujące metody instrumentalne:
 • absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS)
 • spektrofotometria (UV-VIS)
 • chromatografia cieczowa (HPLC)
 • chromatografia gazowa i spektrometria mas (GC-MS)

Zakład-filia, kóry pracuje w konkretnym regionie:
(przez kliknięcie kontaktujcie wybraną filię lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

zakład-filia ZÚLP Czeskie Budziejowice

TZÚS Praha, s.p. oferuje również specjalne analizy chemiczne dotyczące krzemianów:

 

 

Formularz kontaktowy