Analizy chemiczne, niebezpieczne substancje

Pracujemy w poniższych dziedzinach:

 • niewadliwość zdrowotna wyrobów przemysłu lekkiego
 • substancje niebezpieczne w wyrobach budowlanych (higiena, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego)
 • wymogi higieniczne w stosunku do wyrobów, które są w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi i wodą pitną
 • analiza wód i mułów
 • analiza odpadów, badania  separacyjne
 • substancje niebezpieczne w materiałach opakowaniowych
 • ekotoksyczność
 • właściwości pożarowo techniczne cieczy palnych
 • analizy według życzeń klienta

Oprócz normalnych postępowań laboratoryjnych stosujemy poniższe metody intrumentalne:

 • atomowa spektometria absorpcyjna (AAS)
 • spektrofotometria (UV-VIS)
 • chromatografia (HPLC)
 • gazowa spektrometria ciężarowa (GC-MS)

Zakład-filia, kóry pracuje w konkretnym regionie:
(przez kliknięcie kontaktujcie wybraną filię lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

zakład-filia ZÚLP Czeskie Budziejowice

TZÚS Praha, s.p., oferuje dalej spcjalne analizy chemiczne ukierunkowany na silikaty:

Analizy chemiczne materiałów silikatowych i budowlanych

Formularz kontaktowy