Analizy chemiczne materiałów silikatowych i budowlanych

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie analiz chemicznych materiałów silikatowych i budowlanych. Wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w niżej podanej tabeli, w tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie skontaktujcie łaskawie filię według wybranego przez was regionu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Kontakt na filię, która pracuje w konkretnym regionie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Pilzno

Pozostałe analizy chemiczne

ČSN EN ISO 10545-15 Ceramic tiles - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles (ISO 10545-15:1995)
ČSN 72 0102 Basic analysis of silicates - Determination of loss by drying
ČSN 72 0103 Basic analysis of silicates - Determination of loss on ignition
ČSN 72 0105-2 Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide
ČSN 72 0117 Basic analysis of silicates - Determination of sulphate sulphur
ČSN 72 0118 Basic analysis of silicates - Determination of total sulphur
ČSN 72 0119 Basic analysis of silicates - Determination of sodium oxide
ČSN 72 0120 Basic analysis of silicates. Determination of potassium oxide
ČSN 72 1070 Determination of pH of ceramic raw materials and masses
ČSN EN 1008Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
ČSN EN 1744-1Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
ČSN EN 480-10 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10: Determination of water soluble chloride content
ČSN EN 480-12 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12: Determination of the alkali content of admixtures
ČSN EN 772-5 Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units
ČSN EN 993-16 Dense shaped refractory products. Methods of test. Part 16: Determination of resistance to sulphuric acid
ČSN EN ISO 10058-1 Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of gravimetric silica
ČSN EN ISO 10058-3Chemical analysis of magnezite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)
ČSN EN ISO 20565-1 Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of gravimetric silica
ČSN EN ISO 20565-3Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP - AES)
ČSN EN ISO 21068-2Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and refractory products - Part 2: Determination of loss on ignition, total carbon, free carbon and silicon carbide, total and free silica and total and free silicon
ČSN EN ISO 21068-3Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and refractory products - Part 3: Determination of nitrogen, oxygen and metallic and oxidic constituents
ČSN EN ISO 21079-1 Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and silica - Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents and dissolution
ČSN EN ISO 21079-3Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and silica - Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES)
ČSN EN ISO 21587-1 Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and gravimetric silica
ČSN EN ISO 21587-2Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and gravimetric silica
ČSN EN ISO 21587-3Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Inductively coupled plasma and atomic absorption spectrometry methods
ČSN ISO 10523 ČSN ISO 10523 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
dyrektor filii Pilzno
Specializace:
Oddział:
Fillia Pilzno