Elementy metalowe, konstrukcje metalowe, elementy kotwiczące, łączące

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie elementów metalowych, konstrukcji metalowych, elementów kotwiczących i łączących, wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w poniżej podanej tabeli, w  tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego rejonu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Filie w regionach, które pracują w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Brno
Filia Ostrava

TR 026, final draft 12.12.2006 Tests of plastic anchors and dowels
TR 025, final draft 6.12.2006 Tests of plastic anchors and dowels
ETAG 029, čl. 2.4 Tests of metallic anchors
ETAG 020, annex A Tests of plastic anchors and dowels
ETAG 014, tab. 5.1 Tests of plastic anchors and dowels
ETAG 006, chapter 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.3.7.1, 5.3.7.2 Tests of plastic anchors and dowels
ETAG 001, annex A Tests of metallic anchors
ČSN ISO 7801 Metallic materials. Wire. Reverse bend test
ČSN ISO 2178 Non-magnetic coatings on magnetic substrates. Measurement of coating thickness. Magnetic method
ČSN EN ISO 9015-1 Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part 1: Hardness test on arc welded joints
ČSN EN ISO 7438 Metallic materials - Bend test
ČSN EN ISO 6892-1Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature
ČSN EN ISO 6507-1 Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
ČSN EN ISO 5173 Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests
ČSN EN ISO 2808 Paints and varnishes - Determination of film thickness
ČSN EN ISO 2360 Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis materials - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy current method
ČSN EN ISO 17660-2Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints
ČSN EN ISO 17660-1Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints
ČSN EN ISO 15630-3Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel
ČSN EN ISO 15630-2Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric
ČSN EN ISO 15630-1Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire
ČSN EN ISO 1463 Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method
ČSN EN 846-9Methods of test for ancillary components for masonry - Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels
ČSN EN 845-3+A1 Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
ČSN EN 845-2, chapter 5.4 Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
ČSN EN 845-1+A1, chapter 5.3 Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets
ČSN EN 508-3, annex B Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless steel
ČSN EN 508-2, annex A Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
ČSN EN 508-1, annex D Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel
ČSN EN 506, annex A Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet
ČSN EN 40-3-2, chapter 7 Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing
ČSN EN 1993-1-3, annex A Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
ČSN EN 1917 Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced
ČSN EN 14782Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
ČSN EN 13964Suspended ceilings - Requirements and test methods
ČSN EN 1337-5Structural bearings - Part 5: Pot bearings
ČSN EN 1337-3 Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
ČSN EN 12797 Brazing - Destructive tests of brazed joints
ČSN EN 12767Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
ČSN EN 1253-2 Gullies for buildings - Part 2: Test methods
ČSN EN 124 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, qality control
ČSN EN 10080Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
ČSN EN 10002-1 Metallic materials. Tensile testing. Part 1: Method of test (at ambient temperature)
ČSN 74 6930Steel floor grids. Common regulations
ČSN 42 0363 Fatigue test 
ČSN 42 0355 Relaxation test of prestressing steels at normal temperatures
ČSN 42 0008 Form and position deviations of metallurgic products

Formularz kontaktowy