Wyroby cieplno-izolacyjne, badania cieplno-techniczne

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie wyrobów cieplno-izolacyjnych, wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w poniżej podanej tabeli, w  tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego rejonu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Filie w regionach, które pracują w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Praga
Filia Pilzno
Filia Předměřice nad Łabą
Filia Brno
Filia Ostrava

ČSN 64 5421Testing of cellular materials. Determination of water absorption of cellular plastics
ČSN 72 7012-1Determination of steady state thermal conductivity of materials. Hot plate methods. General principles
ČSN 72 7012-2Determination of Steady State Thermal Conductivity of Materials. Hot Plate Methods. Guarded Hot Plate Method
ČSN 72 7012-3Determination of Steady State Thermal Conductivity of Materials. Hot Plate Methods. Heat Flow Meter Method
ČSN 72 7014Determination of Steady State Thermal Conductivity of Materials. Evaluating of Tests
ČSN 72 7302Thermal insulation materials from inorganic fibres. Methods of testing
ČSN 72 7306Determination of thermal conductivity of building materials and products
ČSN 73 2578Test for water-tightness of surface finish of building structures
ČSN 73 2579Test for frost resistance of surface finish of building structures
ČSN EN  12085Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens
ČSN EN  12086Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission properties
ČSN EN  12087Thermal insulating products for building applications - Determination of long term water absorption by immersion
ČSN EN  12087+A1Thermal insulating products for building applications - Determination of long term water absorption by immersion
ČSN EN  12088Thermal insulating products for building applications - Determination of long term water absorption by diffusion
ČSN EN  12089Thermal insulating products for building applications - Determination of bending behaviour
ČSN EN  12090Thermal insulating products for building applications - Determination of shear behaviour
ČSN EN  12430Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under point load
ČSN EN  13829Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)
ČSN EN  15632-4 , art. 6.2District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods
ČSN EN  1602Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density
ČSN EN  1603Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/ 50 % relative humidity)
ČSN EN  1603Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/ 50 % relative humidity)
ČSN EN  1604Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions
ČSN EN  1605Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions
ČSN EN  1606Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep
ČSN EN  1607Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces
ČSN EN  1608Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces
ČSN EN  1609Thermal insulating products for building applications - Determination of short term water absorption by partial immersion
ČSN EN  1946-2Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratory measuring heat transfer properties - Part 2: Measurements by guarded hot plate method
ČSN EN  253, art. 5.2.2District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ČSN EN  822Thermal insulating products for building applications - Determination of length and width
ČSN EN  823Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness
ČSN EN  824Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness
ČSN EN  825Thermal insulating products for building applications - Determination of flatness
ČSN EN  826Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour
ČSN EN  ISO 12570Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature
ČSN EN 12430Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under point load
ČSN EN 12431Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness for floating floor insulating products
ČSN EN 12664Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance
ČSN EN 12667Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance
ČSN EN 12939Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Thick products of high and medium thermal resistance
ČSN EN 13162, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ČSN EN 13163, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) productsc - Specification
ČSN EN 13164, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
ČSN EN 13165, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
ČSN EN 13166, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
ČSN EN 13167, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
ČSN EN 13168, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
ČSN EN 13169, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification
ČSN EN 13170, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
ČSN EN 13171, art. 5.3Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
ČSN EN 13467Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation
ČSN EN 13470Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of the apparent density of preformed pipe insulation
ČSN EN 13496Thermal insulation products for building applications - Determination of the mechanical properties of glass fibre meshes
ČSN EN 13950Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 13950Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 13950Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 14303, art. 5.3Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ČSN EN 1934Thermal performance of building - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
ČSN EN ISO 1923Cellular plastics and rubbers - Determination of linear dimensions
ČSN EN ISO 845Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density
ČSN EN ISO 8990Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box
ČSN EN ISO 8990Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box
ETAG 004External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)" with rendering intended for use as external thermal insulation to the walls of buildings
ETAG 004, č. 5.1.4.1ETICS - Bond strength
ETAG 004, art. 5.1.3.1ETICS - Water absorption (capillarity test)
ETAG 004, art. 5.1.3.2.1ETICS - Hygrothermal behaviour
ETAG 004, art. 5.1.3.2.1ETICS - Hygrothermal behaviour
ETAG 004, art. 5.1.3.2.2ETICS - Freeze-thaw behaviour
ETAG 004, art. 5.1.3.2.2ETICS -
ETAG 004, art. 5.1.3.3.1ETICS - Resistance to hard body impact 
ETAG 004, art. 5.1.3.3.2ETICS - Resistance to perforation
(Perfotest) 
ETAG 004, art. 5.1.3.4ETICS - Water vapour permeability (resistance to wa
ter vapour diffusion) 
ETAG 004, art. 5.1.4.1ETICS - Bond strength 
ETAG 004, art. 5.1.4.1.1ETICS - Bond strength between base coat and insulation product 
ETAG 004, art. 5.1.4.1.2ETICS - Bond strength test between adhesive and substrate 
ETAG 004, art. 5.1.4.1.3ETICS -Bond strength test between adhesive (mortar or paste) and insulation product
ETAG 004, art. 5.1.4.3.1ETICS -Pull-through tests of fixings
ETAG 004, art. 5.1.4.3.2ETICS -Static foam block test
ETAG 004, art. 5.1.7.1ETICS -Bond strength after ageing
ETAG 004, art. 5.1.7.1.2ETICS -Bond strength after ageing -Finishing coat not tested on the rig
ETAG 004, art. 5.2.4.1.2ETICS -Tensile test perpendicular to the faces-In wet conditions
ETAG 004, art. 5.5.4.1ETICS - Render Strip Tensile Test
ETAG 004, art. 5.6.7.1ETICS -Glass fibre mesh - Tensile strength and elongation* of the reinforcing fabric
ETAG 004, art. C.1.1.1ETICS - The identification of the ETICS components -Density
ETAG 004, art. C.1.1.2ETICS - The identification of the ETICS components - Dry extract
ETAG 004, art. C.1.1.3ETICS - The identification of the ETICS components - Ash content
ETAG 004, art. C.1.2.1ETICS - The identification of the ETICS components - Water retention capability
ETAG 004, art. C.1.2.2ETICS - The identification of the ETICS components -Density of fresh mortar
ETAG 004, art. C.1.3.1.2ETICS - The identification of the ETICS components -Shrinkage test
ETAG 004, art. C.1.3.2ETICS - The identification of the ETICS components -Products with a thickness up to 5 mm: static modulus of elasticity, tensile strength and elongation at break
ETAG 004, art. C.3.1ETICS - The identification of the ETICS components -Reinforcement -Mass per unit area
ETAG 004, art. C.3.2ETICS - The identification of the ETICS components -Reinforcements -Ash content
ETAG 004, art. C.3.3ETICS - The identification of the ETICS components -Reinforcement - Mesh size and number of filaments
ETAG 004, art. C.3.4ETICS -The identification of the ETICS components -Reinforcement- Elongation
ETAG 004, art. C.6.1ETICS - The identification of the ETICS components -Reinforcement -Mass per unit area
ETAG 004, annex C.1.1ETICS - The identification of the ETICS components - Density
ETAG 004, annex C.1.2ETICS -  The identification of the ETICS components - Dry extract
ETAG 004, annex C.1.3ETICS -  The identification of the ETICS components - Ash content
ETAG 004, annex C.3.2ETICS - The identification of the ETICS components - Density of fresh mortar
ISO 7892ETICS - Impact resistance tests
ISO 8302Determination of steady-state thermal resistance and related properties
ÖNORM B 6122, art. 4.4ETICS - reinforcement mesh - determination of thickness and density

Formularz kontaktowy