Wyroby wodochronne, tworzywa sztucne, kompozyty

Akredytowane laboratoria TZÚS Praha, s.p. oferują badania z obszaru wyrobów wodochronnych, tworzyw sztucznych oraz kompozytów. Wykaz akredytowanych metod badawczych można znaleźć w poniższej tabeli. W obszarze tym TZÚS Praha, s.p. oferuje także nieakredytowane procedury badawcze. W przypadku zainteresowania naszymi usługami, prosimy o kontakt z oddziałem zgodnie z wybranym regionem lub o skorzystanie z formularza zapytania na dole strony. Uzupełnieniem dla usług laboratoryjnych jest oferta naszej jednostki certyfikującej wyroby.

Oddziały regionalne działające w danym obszarze:
(kliknij, aby skontaktować się z oddziałem lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony)

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Předměřice nad Łabą
Filia Brno

ČSN 50 3602 Roll roofing and waterproofing materials-methods of testing
ČSN 73 6242Design and construction of pavements on road bridges
ČSN EN 1107-1 Flexible sheets for wateproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability
ČSN EN 1107-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of dimensional stability - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1109 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
ČSN EN 1110 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature
ČSN EN 12310-1 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail shank)
ČSN EN 12311-1 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties
ČSN EN 12311-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 12316-1 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of peel resistance of joints
ČSN EN 1296 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing - Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature
ČSN EN 13596 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of bond strength
ČSN EN 14223 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of water absorption
ČSN EN 1847 Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including water
ČSN EN 1848-1 Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width and straightness - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1848-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width, straightness and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1849-1 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1849-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1850-1 Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1850-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1928 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness
ČSN EN 1931 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties
ČSN EN 477 Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass
ČSN EN 544Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods
ČSN EN ISI 527-3 Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
ČSN EN ISO 12017 Plastics - Poly(methyl methacrylate) double-and triple-skin sheets - Test methods
ČSN EN ISO 12572 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)
ČSN EN ISO 175 Plastics - Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)
ČSN EN ISO 178 Plastics - Determination of flexural properties
ČSN EN ISO 3251 Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile matter content
ČSN EN ISO 3386-1+A1 Polymerics materials, cellular flexible - Determination of stress-strain characteristic in compression - Part 1: Low-density materials
ČSN EN ISO 527-1 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
ČSN EN ISO 527-2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics
ČSN EN ISO 527-3 Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
ČSN EN ISO 604 Plastics - Determination of compressive properties
ČSN EN ISO 62 Plastics - Determination of water absorption (ISO 62:2008)
ČSN EN ISO 868 Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)
ÖNORM S 2073Landfills - Polymer membrane liners - Requirements and tests

Formularz kontaktowy