Kity, powłoki, vykończenia powierzchni

Akredytowane laboratoria TZÚS Praha, s.p. oferują badania w obszarze kitów, powłok i materiałów do wykończenia powierzchni. Wykaz akredytowanych metod badawczych można znaleźć w poniższej tabeli. W obszarze tym TZÚS Praha, s.p. oferuje także nieakredytowane procedury badawcze. W przypadku zainteresowania naszymi usługami, prosimy o kontakt z oddziałem zgodnie z wybranym regionem lub o skorzystanie z formularza zapytania na dole strony. Uzupełnieniem dla usług laboratoryjnych jest oferta naszej jednostki certyfikującej wyroby.

Oddziały regionalne działające w danym obszarze:
(kliknij, aby skontaktować się z oddziałem lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony)

 

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Pilzno
Filia Brno
Filia Ostrava
Filia Usługi techniczno-inżynieryjne

ČSN EN ISO 9046 Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature (ISO 9046:2002)
ČSN 73 2577 Test for surface finish adhesion of building structures to the base
ČSN 73 2578 Test for water-tightness of surface finish of building structures
ČSN 73 2579 Test for frost resistance of surface finish of building structures
ČSN 73 2581 Test for resistance or surface finish of building structures to acute temperature variations
ČSN EN 10245-1 Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 1: General rules
ČSN EN 1062-1Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
ČSN EN 1062-3 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability
ČSN EN 1062-6 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon dioxide permeability
ČSN EN 12086 Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission properties
ČSN EN 12617-1 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage for polymers and surface protection systems (SPS)
ČSN EN 12617-4 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 4: Determination of shrinkage and expansion
ČSN EN 13451-1Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods
ČSN EN 1348 Adhesives for tiles - Determination of tensile adhesion strength for cementitious adhesives
ČSN EN 13529 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Resistance to severe chemical attack
ČSN EN 13687-1 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 1: Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion
ČSN EN 13893 Resilient, laminate and textile floor coverings - Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces
ČSN EN 1542 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off
ČSN EN ISO 10111 Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods
ČSN EN ISO 10563 Building construction - Sealants - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:2005)
ČSN EN ISO 10590 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:2005)
ČSN EN ISO 10591 Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water (ISO 10591:2005)
ČSN EN ISO 11432 Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression (ISO 11432:2005)
ČSN EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods
ČSN EN ISO 1463 Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method
ČSN EN ISO 2409 Paints and varnishes - Cross-cut test
ČSN EN ISO 2808 Paints and varnishes - Determination of film thickness
ČSN EN ISO 2808 
ČSN EN ISO 2812-1 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water
ČSN EN ISO 2812-2 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method
ČSN EN ISO 2812-4 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting methods
ČSN EN ISO 3882Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness
ČSN EN ISO 4624 Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion
ČSN EN ISO 4628-2 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering
ČSN EN ISO 4628-3 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting
ČSN EN ISO 4628-4 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensityof uniform changes in appearance - Part 4: Assessment of degree of cracking
ČSN EN ISO 4628-8 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial defect
ČSN EN ISO 6270-1 Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 1: Continuous condensation
ČSN EN ISO 6272-1 Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests - Part 1: Falling-weight test, large-area indenter
ČSN EN ISO 7389 Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of sealants (ISO 7389:2002)
ČSN EN ISO 7390 Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of sealants (ISO 7390:2002)
ČSN EN ISO 7783-1 Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission rate - Part 1: Dish method for free films
ČSN EN ISO 7783-2 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 2: Determination and classification of water-vapour transmission rate (permeability)
ČSN EN ISO 8339 Building construction - Jointing products - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break) (ISO 8339:2005)
ČSN EN ISO 8340 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:2005)
ČSN EN ISO 9227Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
ČSN ISO 2178 Non-magnetic coatings on magnetic substrates. Measurement of coating thickness. Magnetic method
ČSN ISO 2361 Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates. Measurement of coating thickness. Magnetic method
DIN 51097 Testing of floor coverings; determination of the anti-slip properties
DIN 51130 Testing of floor coverings; determination of the anti-slip properties
ETAG 017ETAG 017 - Impact tests
ISO 7784-1 Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1: Rotating abrasive-paper-covered wheel method
ISO 7784-2 Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2: Rotating abrasive rubber wheel method
prEN 13552, method B a C Ceramic tiles. Determination of coefficient of friction
ZP č. 14-98 Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion -Rotating abrasive rubber wheel (TABER  RASER)method

Formularz kontaktowy