Materiały żaroodporne, surowce ceramiczne, materiały silikatowe

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie materiałów żaroodpornach, surowców ceramicznych, marteriałów silikatowych. Wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w poniżej podanej tabeli – w tej dziedzinie  TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie skontaktujcie łaskawie filię według regionu wybranego przez Was ewentualnie wykorzystajcie formularz popytu w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Filie w regionach, które działają w konkretnym miejscu:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontakowy w zagłówku strony)

Filia Pilzno
Filia Ostrava

ČSN EN 1402-6 Unshaped refractory products - Part 6: Measurement of physical properties
ČSN 72 6100 Refractory materials for laying and joiting, coatings. Common regulations
ČSN EN 993-5 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength
ČSN EN 993-6 Methods of test for dense shaped refractory products. Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
ČSN ISO 12678-1 Refractory products - Measurement of dimensions and external defects of refractory bricks - Part 1: Dimensions and conformity to drawings
ČSN ISO 12678-2 Refractory products - Measurement of dimensions and external defects of refractory bricks - Part 2: Corner and edge defects and other surface imperfections
ČSN 72 1080 Determination of moisture content and hygroscopicity of ceramic raw materials
ČSN 72 1089 Determination of absolute whiteness of ceramic raw materials
ČSN 72 1090 Determination of abrasivity of floated kaolin according to Einlehner
ČSN 72 6031 Refractory materials. Method of test for linear thermal expansion
ČSN EN 1094-1 Insulating refractory products - Part 1: Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products
ČSN EN 1094-4 Insulating refractory products. Part 4: Determination of bulk density and true porosity
ČSN EN 1094-6 Insulating refractory products - Part 6: Determination of permanent change in dimensions of shaped products on heating
ČSN EN 1402-1 Unshaped refractory products - Part 1: Introduction and classification
ČSN EN 1402-3 Unshaped refractory products - Part 3: Characterization as received
ČSN EN 1402-4 Unshaped refractory products - Part 4: Determination of consistency of castables
ČSN EN 1402-7 Unshaped refractory products - Part 7: Tests on pre-formed shapes
ČSN EN 1402-8 Unshaped refractory products - Part 8: Determination of complementary properties
ČSN EN 1457-1 Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
ČSN EN 1457-2 Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
ČSN EN 993-1 Methods of test for dense shaped refractory products. Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
ČSN EN 993-10 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 10: Determination of permanent change in dimensions on heating
ČSN EN 993-11čl. 4.1 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 11: Determination of resistance to thermal shock
ČSN EN 993-12 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 12: Determination of pyrometric cone equivalent
ČSN EN 993-15 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 15: Determination of thermal conductivity by the hot-wire (parallel) method
ČSN EN 993-18 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 18: Determination of bulk density of granular materials by the water method with vacuum
ČSN EN 993-19 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 19: Determination of thermal expansion by a differential method
ČSN EN 993-2 Methods of test for dense shaped refractory products. Part 2: Determination of true density
ČSN EN 993-3 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 3: Test methods for carbon-containing refractories
ČSN EN 993-4 Methods of test for dense shaped refractory products. Part 4: Determination of permeability to gases
ČSN EN 993-7 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 7: Determination of modulus of rupture at elevated temperatures
ČSN EN 993-9 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 9: Determination of creep in compression
ČSN EN ISO 16282 Methods of test for dense shaped refractory products - Determination of resistance to abrasion at ambient temperature
ČSN EN ISO 1893 Refractory products - Determination of refractoriness under load - Differential method with rising temperature
ČSN EN ISO 8894-1 Refractory materials - Determination of thermal conductivity - Part 1: Hot-wire methods (cross-array and resistance thermometer)
ČSN EN ISO 8895 Shaped insulating refractory products - Determination of densification of cold crushing strength
ČSN P CEN/TS 15418, postup A Method of test for dense refractory products - Guidelines for testing the corrosion of refractories caused by liquids
DIN 51064 Testing of ceramic raw and semi-finished materials; determination of fire resistance of refractory bricks under load (DFB)
DIN 51068-1 Testing of ceramic materials; Determination of Resistance to Thermal Shock; Water quenching method for refractory bricks

Formularz kontaktowy