Urządzenia maszynowe

Akredytowane laboratoria TZÚS Praha, s.p., oferją badania w dziedzinie urządzeń maszynowych, wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w poniżej podanej tabeli, w  tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego rejonu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów..

Kontakt na filię, która pracuje w konkretnym regionie:
(przez kliknIęcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzytajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Usługi techniczno-inżynieryjne

ČSN EN 349 Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
ČSN EN 28662-1 Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 1: General
ČSN EN  60068-2-6 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
ČSN EN  60068-2-27 Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock
ČSN EN  60068-2-29 Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test Eb and guidance: Bump
ČSN ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements
ČSN ISO 2631-2 Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)
ČSN EN ISO 5349-1 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements
ČSN EN ISO 5349-2 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace
ČSN EN 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
ČSN EN 60335-1Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General requirements
ČSN EN 81-1Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts
ČSN EN 81-2Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2: Hydraulic lifts
ČSN EN ISO 13732-1Ergonomice of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces
ČSN EN 60204-1Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
ČSN EN ISO 6506-1 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method
ČSN EN ISO 6507-1 Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
ČSN EN ISO 6508-1 Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
ČSN EN ISO 11201 Acoustic - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections
ČSN EN ISO 11202 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections
ČSN EN ISO 11203 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level
ČSN ISO 3744 Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in essentially free field over a reflecting plane
ČSN ISO 3746 Acoustic. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Survey method using an enveloping measurements surface over a reflecting plane
ČSN ISO 11094 Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments
ČSN ISO 1996-1 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
ČSN ISO 1996-2 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels
ČSN ISO 1996-3 Acoustics. Description and measurement of environmental noise. Part 3: Application to noise limites
ČSN ISO 6394 Earth-moving machinery - Determination of emission sound pressure level at operator's position - Stationary test conditions
ČSN ISO 6395 Earth-moving machinery - Determination of sound power level - Dynamic test conditions
ČSN ISO 6396 Earth-moving machinery - Determination of emission sound pressure level at operator's position - Dynamic test conditions
ČSN ISO 9612 Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Jiří Studnička

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział ocen technicznych (TAB)