Filia Usługi techniczno-inśynieryjne (TIS)

TZÚS Praha, s.p., filia Usługi techniczno-inżynieryjne (TIS) zapewnia usługi we wszystkich dziedzinach podstawowych oferty przedsiębiorstwa takie jak certyfikacje wyrobów i systemów managementu, certyfikacja budynków, badanie materiałów, elementów i konstrukcji, inspekcja budów, metrologia i pozostałe. Wszystkie umowy są zabezpieczane bezpośrednio w filii lub są koordynowane z pozostałymi filiami i odcinkami  TZÚS Praha, s.p., w Czeskiej Republice.

Filie TZÚS Praga, s.p., są umieszczone w ważnych centrach regionów głównych CzR i wszystkie oferują standartowo usługi podstawowe przedsiębiorstwa , ale w związku z lokalizacją lub stopniem wykorzystania podlegają w określonym stopniu specjalizacji i zapewniają unikatowe usługi z portfelu TZÚS Praha, s.p., czy nawet w ofercie firm konkurencyjnych w Czeskiej Republice.

Pomiędzy wyspecjalizowane usługi na w filii TIS należą szczególnie następujące działalności:

  • certyfikacja i badania akredytowane elementów budów komunikacyjnych włącznie z drogowymi systemami zatrzymywania, dźwigów i ich komponentów bezpieczeństwa, emisji hałasowych, wibracji, systemów naprężania wstępnego, kotew, kołków rozprężnych i maszyn roboczych
  • organizowanie kursów kwalifikacyjnych z certyfikacją indywidualną (przy współpracy z CO nr 3008)
  • reprezentowanie firmy szwajcarskiej PROCEQ SA

Kompletną ofertę usług filii TIS znajdziecie tutaj.

W razie zapytań nie wahajcie kontaktować naszych pracowników lub wykorzystajcie formularz ofertowy.

Adres filii: Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek

Central tel.: +420 286 019 400

Rzędne GPS: 50°7'14.530"N, 14°30'21.636"E

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Jiří Studnička

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział ocen technicznych (TAB)