Filia Bezpieczeństwo pożarowe budów

TZÚS Praha, s.p., oddział Bezpieczeństwa pożarowego budynków (PBS) zapewnia specjalne usługi związane z pierwotnym lub wtórnym bezpieczeństwem pożarowym budynków, a mianowicie:
 • certyfikacja wyrobów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, np. zamknięcia przeciwpożarowe, tj. ognioodporne i / lub dymoszczelne drzwi i okna, ścianki działowe i inne konstrukcje, certyfikacja stałych urządzeń gaśniczych czy też systemów sygnalizacji pożarowej 
 • rozszerzone zastosowania wyników badań i klasyfikacji reakcji na ogień i odporności ogniowej wyrobów i konstrukcji budowlanych
 • ekspertyzy pożarowe, opiniowanie konstrukcji i elementów budynków według Zarządzenia 202/1999 Sb. w sprawie kolaudacji budynków
 
Oddział Bezpieczeństwa pożarowego budynków (PBS) prowadzi działania wykonawcze i informacyjne na potrzeby:
 
Ekspertyz pożarowych, opiniowania, propozycji optymalnych zakresów badań i rozszerzonego zastosowania wyników badań konstrukcji i wyrobów budowlanych na potrzeby oceny zgodności oraz procesu kolaudacji itp.
 
Klasyfikacji odporności ogniowej i reakcji na ogień wyrobów i konstrukcji budowlanych zgodnie z europejskimi normami klasyfikacyjnymi serii EN 13501 a następnie klasyfikacja konstrukcji budowlanych zgodnie z ČSN 73 0810.
 
Zakres działań:
 • nośne i nienośne konstrukcje przeciwpożarowe (pionowe, nachylone i poziome)
 • ognioodporne, dymoszczelne oraz ognioodporne i dymoszczelne zamknięcia
 • szybowe drzwi windy 
 • powłoki przeciwpożarowe, natryski i okładziny konstrukcji budowlanych
 • systemy uszczelniające przepusty kabli i przewodów przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
 • systemy uszczelnień szczelin budowlanych
 • przewody i klapy wentylacyjne
 
Ocena i weryfikacja stałości właściwości, certyfikacja wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z oznakowaniem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) (podstawa do wydania deklaracji właściwości użytkowych, znaku CE)
 • Ocena zgodności, certyfikacja wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z oznakowaniem CE zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) (podstawa do wydania deklaracji właściwości użytkowych, znaku CE)
 
Zakres działań:
 • konstrukcje przegród ogniowych (pionowe i poziome)
 • odporne ogniowo, dymoszczelne oraz ognioodporne i dymoszczelne zamknięcia i ich elementy
 • szybowe drzwi wind
 • zamknięcia pożarowe urządzeń technicznych lub technologicznych
 • przeciwpożarowe warstwy ochronne, natryski i okładziny konstrukcji budowlanych
 • systemy uszczelniające przepusty kabli i przewodów przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
 • systemy uszczelniania szczelin budowlanych
 • systemy i elementy sygnalizacji pożarowej
 • systemy i elementy stałych urządzeń gaśniczych
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub o skorzystanie z formularza zapytania.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozycja:
dyrektor filii Praga i filii Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków
Specjalizacja:
Oddział:
filie Praga, filie Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków