Pobočka Požární bezpečnost staveb

TZÚS Praha, s.p., pobočka Požární bezpečnost staveb (PBS) zajišťuje speciální služby související s primární nebo sekundární požární bezpečností staveb a to:
 
 • certifikaci výrobků souvisejících s požární bezpečností, např. požárních uzávěrů, tj. požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveří a oken, příček a dalších konstrukcí, certifikaci stabilních hasicích zařízení, či elektrické požární signalizace (EPS)
 • rozšířené aplikace výsledků zkoušek a klasifikace reakce na oheň a požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí
 • požární expertízy, odborné posudky stavebních konstrukcí a prvků dle Vyhl. 202/1999 Sb. pro kolaudaci staveb
 
Pobočka Požární bezpečnost staveb (PBS) zajišťuje výkonnou a informační činnost pro:
 
Požární expertizy, odborné posudky, návrhy optimálního rozsahu zkoušek a rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek stavebních konstrukcí a výrobků pro účely posouzení shody a stavebního a kolaudačního řízení apod.
 
Klasifikace požární odolnosti a reakce na oheň stavebních výrobků a konstrukcí dle evropských klasifikačních norem řady ČSN EN 13501 a následné zatřídění stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0810.
 
Rozsah působnosti:
 
 • požárně dělicí stavební konstrukce nosné i nenosné (svislé, šikmé  a vodorovné)
 • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry
 • šachetní výtahové dveře
 • požárně ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
 • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
 • těsnicí systémy stavebních spár
 • vzduchotechnická potrubí a klapky
 
Posuzování a ověřování stálostí vlastností, certifikace stavebních výrobků uváděných na trh s označením CE podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech, CE značku) 
 
 • Posuzování shody, certifikace stavebních výrobků uváděných na trh s označením CE podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech, CE značku)
 
Rozsah působnosti:
 
 • požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné)
 • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty
 • šachetní výtahové dveře
 • požární uzávěry technických nebo technologických zařízení
 • protipožární ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
 • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
 • těsnicí systémy stavebních spár
 • systémy a komponenty elektrické požární signalizace
 • systémy a komponenty stabilního hasicího zařízení

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Praha a pobočky PBS, vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, hlavní specialista sanační materiály, hydroizolace
Specializace:
malty, suché maltové směsi, sanační materiály, potěry, přísady do malt a betonu, systémy dodatečného zateplení (ETICS), sádrové a sádrovláknité desky, sádrová pojiva, povrchové úpravy, betonové recykláty, tmely, zdicí prvky, nátěry, hydroizolace
Pobočka:
pobočka Praha, pobočka Požární bezpečnost staveb

Ing. Eva Jindřichová

Mobil:
+420 724 248 434
Telefon:
+420 286 019 573
Pozice:
specialista, autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb
Specializace:
požární expertizy, posudky, klasifikace požární odolnosti, požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné) požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty, šachetní výtahové dveře, požární uzávěry technických nebo technologických zařízení, sendvičové panely
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb

Ing. Kateřina Kubíčková

Mobil:
+420 724 953 731
Telefon:
+420 286 019 577
Pozice:
posuzovatel
Specializace:
certifikace požárně odolných oken, dveří a vrat - požárních uzávěrů, požárně dělicí stavební konstrukce, protipožární ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí, těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi, těsnicí systémy stavebních spár, sestavy vnitřních příček, lehké obvodové pláště
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb

Ing. Hana Kafková

Mobil:
+420 734 432 064
Telefon:
+420 286 019 468
Pozice:
specialista, posuzovatel
Specializace:
klasifikace reakce na oheň, lasifikace a rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti, klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru, certifikace požárních uzávěrů, požárně dělicích stavebních konstrukcí, stabilní hasící zařízení a komponenty, elektrická požární signalizace
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb