Pobočka Požární bezpečnost staveb

TZÚS Praha, s.p., pobočka Požární bezpečnost staveb (PBS) zajišťuje speciální služby související s primární nebo sekundární požární bezpečností staveb a to:

 • certifikaci výrobků souvisejících s požární bezpečností, např. požárních uzávěrů, tj. požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveří a oken, příček a dalších konstrukcí, certifikaci stabilních hasicích zařízení, či elektrické požární signalizace (EPS)
 • rozšířené aplikace výsledků zkoušek a klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí
 • požární expertízy, odborné posudky stavebních konstrukcí a prvků dle Vyhl. 202/1999 Sb. pro kolaudaci staveb

Druh konstrukce sendvičových panelů podle ČSN 73 0810

Z důvodů opakovaných dotazů týkajících se konstrukcí ze sendvičových panelů s výplní PIR, PUR, IPN z hlediska jejich zatřídění do druhu konstrukce dle ČSN 73 0810 sdělujeme, že:

 • Na základě stanoviska TNK 27 byly dne 22. března 2012 všechny společnosti, pro které byly dříve zpracovány PKO - Protokoly o klasifikaci požární odolnosti na tyto konstrukce, dopisem upozorněny na nutnost překlasifikace konstrukcí ze sendvičových PIR (PUR,IPN) panelů do třídy DP3. Z původních PKO zůstává v platnosti jen stanovená požární odolnost. Uvedené upozornění zůstává v platnosti i po změnách Z1 a Z3 ČSN 73 0810.
 • Změnou Z3 není dotčen zkušební předpis ZP - 30/2012 pro zkoušení velkorozměrových stěn, avšak bez zatřídění do druhu konstrukce DP1.

 

Pobočka Požární bezpečnost staveb (PBS) zajišťuje výkonnou a informační činnost pro:

Požární expertizy, odborné posudky, návrhy optimálního rozsahu zkoušek a rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek stavebních konstrukcí a výrobků pro účely posouzení shody a stavebního a kolaudačního řízení apod.

Klasifikace požární odolnosti a reakce na oheň stavebních výrobků a konstrukcí dle evropských klasifikačních norem řady ČSN EN 13501 a následné zatřídění stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0810.

Rozsah působnosti:

 • požárně dělicí stavební konstrukce nosné i nenosné (svislé, šikmé  a vodorovné)
 • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry
 • šachetní výtahové dveře
 • požárně ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
 • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
 • těsnicí systémy stavebních spár
 • komíny a komínové vložky
 • vzduchotechnická potrubí a klapky

Posuzování shody, certifikace stavebních výrobků podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.
(činnost autorizované osoby AO 204 – jako podklad pro vydání prohlášení o shodě)

Posuzování shody, certifikace stavebních výrobků uváděných na trh s označením CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění (činnost oznámeného subjektu 1020).

Rozsah působnosti:

 • požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné)
 • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty
 • šachetní výtahové dveře
 • požární uzávěry technických nebo technologických zařízení
 • protipožární ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
 • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
 • těsnicí systémy stavebních spár
 • systémy a komponenty elektrické požární signalizace
 • systémy a komponenty stabilního hasicího zařízení
 • komínové vložky, vícevrstvé komíny a přetlakové komíny
 • certifikace systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001) v rámci certifikačního orgánu CO 3001.

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky
Specializace:
sendvičové panely, podhledy dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, otvorové výplně
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb

Ing. Eva Jindřichová

Mobil:
+420 724 248 434
Telefon:
+420 286 019 573
Pozice:
specialista, autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb
Specializace:
požární expertizy, posudky, klasifikace požární odolnosti požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné) požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty šachetní výtahové dveře požární uzávěry technických nebo technologických zařízení těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi těsnicí systémy stavebních spár
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb

Ing. Jiří Šefc

Mobil:
+420 734 432 077
Telefon:
+420 286 019 574
E-mail:
Pozice:
specialista, autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb
Specializace:
požární expertizy, posudky, klasifikace požární odolnosti požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné) šachetní výtahové dveře požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi těsnicí systémy stavebních spár
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb

Ing. Kateřina Kubíčková

Mobil:
+420 286 019 577
Telefon:
+420 286 019 577
Pozice:
posuzovatel
Specializace:
certifikace požárně odolných oken, dveří a vrat - požárních uzávěrů, požárně dělicí stavební konstrukce protipožární ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi těsnicí systémy stavebních spár
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb

Ing. Jaromír Plocek

Mobil:
+420 734 432 078
Telefon:
+420 286 019 576
Pozice:
posuzovatel
Specializace:
těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi těsnicí systémy stavebních spár systémy a komponenty elektrické požární signalizace systémy a komponenty stabilního hasicího zařízení
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb