Ing. Eva Jindřichová

Mobil:
+420 724 248 434
Telefon:
+420 286 019 573
Pozice:
specialista,
autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb
Specializace:
požární expertizy, posudky, klasifikace požární odolnosti, požárně dělicí stavební konstrukce (svislé a vodorovné) požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry a jejich komponenty, šachetní výtahové dveře, požární uzávěry technických nebo technologických zařízení, sendvičové panely
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb