Poskytnuté osobní údaje bude správce (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení") pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů má v čl. 15 – 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Posuzovatel, zateplovací systémy
Samostatný pracovník – specialista certifikačního orgánu na výrobky
Specialista oddělení stavebních hmot
Specialista - tepelné izolace, hydroizolace
Pracovník/pracovnice oddělení posuzování
Specialista oddělení stavebních konstrukcí