Poskytnuté osobní údaje bude správce (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení") pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů má v čl. 15 – 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Auditor systému managementu/ manažer kvality
Zkušební technik pro laboratoř analytické chemie (ČB)
Zkušební technik (pracoviště Praha)
Specialista – Požární bezpečnost staveb (pracoviště Praha)
Samostatný pracovník - specialista certifikačního orgánu na výrobky (pracoviště Praha)
Specialista oddělení stavebních hmot (pracoviště Praha)
Pracovník/pracovnice oddělení posuzování (pracoviště Praha)
Пропонуємо роботу для фахівців з України / Máme zájem o přijetí odborníků z Ukrajiny