Inspekce

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní požadavky atd.
Základním přínosem inspekční činnosti je poskytování kvalitní a objektivní informace týkající se shody předmětu inspekce s danými požadavky a návrhu nápravných opatření k odstranění případných neshod.
V oblasti inspekcí provozovaných výtahů a dodávání a výroby betonu zajišťuje inspekční činnost IO akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb