Subjekt pro technické posuzování

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl Rozhodnutím MPO č.j. 46904/11/03100/03000 ze dne 15. 11. 2011 určen Subjektem pro technické posuzování (dále jen TAB) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Činnosti TAB v EU koordinuje Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA), která současně koordinuje i žádosti o Evropské technické posouzení (ETA) a postup přijímání evropských dokumentů pro posuzování (EAD). TAB TZÚS Praha, s.p., působí v roli mluvčího a koordinátora za ČR v EOTA dle článku 5.2 statutu EOTA.

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda správní rady PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)