Semináře, zákaznické dny, veletrhy

05/09/2019
Odborná konference a fórum Akustika ve stavební praxi 2019
17/09/2019
30. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
24/09/2019
Seminář pro hospodářské subjekty, odbornou veřejnost a uživatele stavebních výrobků
07/10/2019
Požadavky na systém managementu hospodaření s energií podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019
08/10/2019
Seminář Systém managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2016
09/10/2019
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) podle normy ČSN EN ISO 45001:2018
10/10/2019
Seminář Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016
22/10/2019
Celostátní odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2019
20/11/2019
26. Betonářské dny 2019

Kontaktní osoby

Lucie Babicová

Mobil:
+420 734 432 118
Telefon:
+420 286 019 422
Pozice:
referentka
Specializace:
marketing
Pobočka:
Úsek marketingu