Semináře, zákaznické dny, veletrhy

28/03/2019
12. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů 2019
04/04/2019
Veletrh FOR KIDS 2019
11/04/2019
16. konference Technologie 2019
22/05/2019
Tepelná ochrana budov 2019
17/09/2019
30. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
07/10/2019
Požadavky na systém managementu hospodaření s energií podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019
08/10/2019
Seminář Systém managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2016
09/10/2019
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) podle normy ČSN EN ISO 45001:2018
10/10/2019
Seminář Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016

Kontaktní osoby

Lucie Babicová

Mobil:
734432118
Telefon:
286019422
Pozice:
referentka Úseku marketingu
Specializace:
marketing
Pobočka:
Úsek marketingu