Certifikace systémů managementu

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných služeb v oblasti systémů managementu a v dalších souvisejících činnostech.

Kvalita služeb je pro nás důležitá a zásadní.

Jak má vypadat kvalitní certifikace systémů managementu?

Můžete si přečíst níže uvedené zajímavé materiály- vtipný komiks, co znamená "kvalitní certifikát" a jaké jsou náležitosti procesu certifikace.

Materiály vydala Sekce kvality Hospodářské komory ČR společně se sdružením CQS z.s., jehož je TZÚS Praha, s.p., členem.

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení