Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3001) Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále TZÚS Praha, s.p.), je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci.

TZÚS Praha, s.p. je zároveň členem sdružení CQS, z.s. (akreditovaný certifikační orgán č. 3029), které je plnoprávným členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNET.
Při provedení certifikace pod členstvím CQS IQNET Vám můžeme nabídnout certifikát uznávaný v zemích čtyř kontinentů, vydaný téměř v jakékoli jazykové mutaci.
Další informace o činnosti CQS lze získat zde a na internetových stránkách www.cqs.cz a o činnosti sítě IQNET na adrese www.iqnet-certification.com.

                                                              

Další možností rozšiřující služby TZÚS Praha, s.p., je zajištění společného auditu s dceřinou společností QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011 především v oblastech:

  • certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001,
  • ověřování EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009
  • certifikace systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) podle "Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti" vydaného Radou kvality České republiky.

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení