Převod akreditované certifikace

Převod akreditované certifikace je postup v rámci akreditačních pravidel, který umožňuje již certifikované organizaci přestoupit k jinému certifikačnímu orgánu, aniž by byl narušen dosavadní postup v rámci certifikačního cyklu.


Důvody pro převod akreditované certifikace bývají různé, jsou to zejména tyto:

  • získání jiného pohledu na Váš systém managementu kvalifikovanými a způsobilými auditory s výstupy pro zlepšení, ale i na rizika Vašeho systému managementu,
  • negativní zkušenosti se službami původního certifikačního orgánu,
  • nepřiměřeně vysoké náklady,
  • nevyhovující způsob vedení a provádění auditů apod.

Převod k certifikačnímu orgánu probíhá bezplatně na základě přezkoumání žádosti a dalších potřebných informací, je uzavřena smlouva o kontrolní činnosti a následně vydán certifikát s platností shodnou s certifikátem dosavadním.
Výjimku tvoří případ, kdy je převod akreditované certifikace realizován v rámci recertifikačního auditu, pak je certifikát vydán na dobu 3 let.

Kontaktní formulář