Kvalifikace stavebních dodavatelů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, definuje systém certifikovaných dodavatelů (SCSD) pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby kvalifikovaní dodavatelé byli certifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady tohoto zákona.

Správcem systému SCSD je Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

Pravidla systému PS 001 - PS 007, ustaveného na základě § 233 - 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jsou dostupná na stránkách www.sps.cz.

Žádost o certifikaci (resp. Dotazník o kvalifikaci) naleznete také na stránkách www.sps.cz.

Informace o certifikačním schématu včetně postupů hodnocení, pravidel a postupů pro udělování, udržování, rozšiřování a omezování rozsahu certifikace, pozastavení, odnímání nebo zamítnutí certifikace můžete dále získat na níže uvedeném kontaktu.

Seznam certifikovaných organizací je uveden na stránkách SPS www.sps.cz.
Informace o platnosti daného certifikátu poskytujeme rovněž na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Adéla Grygarová

Mobil:
+420 725 831 272
Telefon:
+420 286 019 430
Pozice:
vedoucí auditor, zástupkyně ředitelky úseku, zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu, zástupkyně vedoucí ověřovacího orgánu,
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem pro montáž oken a dveří podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení