Kwalifikacje dostawcóv budowlanych

Czeska ustawa nr 134/2016 Sb., w sprawie udzielania zamówień publicznych, definiuje system certyfikowanych dostawców (SCSD) dla wszystkich rodzajów zamówień publicznych. Celem certyfikacji jest zapewnienie, że wykwalifikowani dostawcy są certyfikowani zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi określonymi w niniejszej ustawie.

Administratorem systemu SCSD jest Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) (Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Budownictwie).

Jednostka certyfikująca ds. Kwalifikacji dostawców budowlanych (jednostka certyfikująca nr 3140) jest akredytowana przez Český institut pro akreditaci (Czeski Instytut ds. Akredytacji), zgodnie z ČSN EN ISO / IEC 17065: 2013 i jest uznawana przez administratora systemu za jednostkę profesjonalnie wykwalifikowaną i godną zaufania do przeprowadzania procedur kwalifikacyjnych zgodnie z wymogami Regulaminu systemu.
Jednostka certyfikująca ds. Kwalifikacji dostawców budowlanych wydaje certyfikat zgodnie z wymaganiami dokumentu zasad systemu kwalifikacji dostawców budowlanych PS 003: 1016 i normy akredytacyjnej zgodnie z ČSN EN ISO / IEC 17065: 2013.

Zasady systemu PS 001 - PS 007, ustanowione na podstawie § 233 - 240 ustawy nr 134/2016 Sb., w sprawie udzielania zamówień publicznych, są dostępne na stronie internetowej www.sps.cz.
Wniosek o certyfikację (lub kwestionariusz kwalifikacyjny) można również znaleźć na stronie www.sps.cz.

Informacje na temat schematu certyfikacji, w tym procedury oceny, zasady i procedury przyznawania, utrzymywania, rozszerzania i ograniczania zakresu certyfikacji, zawieszania, cofnięcia lub odmowy certyfikacji, można również uzyskać od osoby kontaktowej, której dane są zamieszczone poniżej.

Lista certyfikowanych organizacji jest dostępna na stronie internetowej SPS www.sps.cz.
Informacje na temat ważności certyfikatu udzielamy również poprzez osobę kontaktową zamieszczoną poniżej.